Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Soraya Post tycker att hon behövs i EU-parlamentet för att driva frågor om romers rättigheter.

Soraya Post (FI): Jag är inte längre EU-motståndare

BRYSSEL 15 april 2019

EU-KANDIDAT 2019 | Hon har verkat för att få upp frågan om romers situation i Europa på dagordningen. I takt med framgångarna har hon samtidigt gjort upp med det egna politikerföraktet och EU-skepticismen.

Soraya Post brukar kalla sig den första som har blivit invald i EU-parlamentet på ett uttalat feministiskt mandat. Men hon är också den enda romen i parlamentet och har där enträget fört deras talan. Senast i mars mottog hon ett hederspris vid ceremonin “EU-priset för romers integration”.

– Det är ingen annan som driver frågan, och det har varit så himla lyckosamt, säger Soraya Post.

Med lyckosamt syftar Soraya Post på att frågan har förts upp och blivit en del av EU:s arbete – bland annat genom den årliga veckolånga ”romaveckan” då EU-institutionerna anordnar aktiviteter för att uppmärksamma och diskutera romers situation.

Soraya Post hänvisar också till en resolution som EU-parlamentet, på hennes initiativ, antog 2017 som bland annat konstaterar att antiziganism är en specifik form av rasism och att man stöter på antiziganism i myndigheters verksamhet på nästan alla nivåer i EU-länderna.

Resolutionen är inte bindande men flera av rekommendationerna däri, till såväl medlemsländer som till EU:s institutioner, har blivit verklighet. Exempel på det är att flera medlemsstater nu högtidlighåller minnesdagen för förintelsen av romer samt att kommissionen inrättat en fond för projekt som rör icke-diskriminering av romer.

– Jag känner att det är så många som är beroende av att jag följer upp det som vi har fått igenom och driver på mer. Jag tycker att jag behövs här.

Klimatet – viktigaste frågan

När det gäller det stundande EU-valet är Soraya Post övertygad om att en av de viktigaste frågorna är demokratins vara eller icke-vara.

– För det är så många högerextrema och EU-kritiska röster som nu säger att de är för EU, att de kommer in med en strategi att rasera EU inifrån. Och blir de många, som de ser ut att bli, kan de blockera all politik och EU få en mandatperiod framför sig då vi inte kan producera någonting. Det är ett sätt att rasera det demokratiska rummet.

Men i nästa andetag säger hon att en fråga ändå är överordnad alla andra.

– Klimatet! Vi kan ju prata om allt annat men har vi ingen planet att vara på så… EU måste agera snabbt. Då måste vi sätta klara mål att genomföra Parisavtalet först. Och jag tror vi måste vara duktigare än så.

Som representant för ett feministiskt parti vill Soraya Post driva vad hon kallar för en feministisk klimatpolitik.

– De största bovarna är män medan kvinnor oftast får ta konsekvenserna. Vi vill att EU ska driva att de globala växthusutsläppen ska vara noll senast 2038, vi vill ha ett samordnat bokningssystem för tåg, stödja nattåg och ha höghastighetståg och att EU ska ställa om till ett hållbart energisystem med fokus på förnyelsebar energi och att den som förorenar mest ska betala mest.

Nästa mandatperiod skulle Soraya Post också vilja kämpa för att fler EU-länder ratificerar Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om prevention och bekämpande av våld mot kvinnor, samt att fler av dem ska införa en samtyckeslag. Det är frågor som EU inte har makt att lagstifta om men Soraya Post menar att hon som EU-parlamentariker ändå kan nå framgång med.

– EU kan komma med rekommendationer i förhållande till medlemsstaterna om vad man skulle vilja se från dem. Det kan vara kommissionens eller parlamentarikernas uppgift.

Osäkert om Fi blir kvar i socialdemokratiska gruppen

När Fi kom in i EU-parlamentet i början av denna mandatperiod höjde en del på ögonbrynet över partiets val att sätta sig i den socialdemokratiska S&D-gruppen i parlamentet. Soraya Post medger att valet av partigrupp var långt ifrån självklart.

– Eftersom det var första gången som ett parti blir invalt i EU-parlamentet på ett feministiskt mandat så tänkte jag att vi måste leverera. Och då är det viktigt att man har en större grupp bakom sig för att kunna få igenom sin politik.

Soraya Post menar att det var rätt val och säger att S&D-gruppen har varit tillmötesgående och exempelvis låtit henne föra gruppens talan i romska frågor. Men om Fi blir kvar i Europaparlamentet nästa mandatperiod är det inte säkert att de väljer samma grupp igen.

– Det beror på. Vi får se hur de olika grupperna ser ut efter valet. Alla tror att S&D kommer att vara vansinnigt mycket mindre. Men sedan beror det också på hur den gröna gruppen kommer se ut. Om det är mer högergröna eller vänstergröna i den.

Redan innan hon blev EU-parlamentariker var Soraya Post ofta i EU:s korridorer i Bryssel och Strasbourg i egenskap av lobbyist i frågor om mänskliga rättigheter. Ändå har hennes bild av EU förändrats i grunden de senaste fem åren.

– Jag har tidigare varit motståndare till EU och är det inte i dag. Jag tycker fortfarande inte att EU ska bestämma på detaljnivå. Men jag tycker absolut att det finns vissa områden där EU ska vara – om man nu vill kalla det för överstatligt så får man kalla det så – men jag skulle hellre säga att man ska ha ett kollektivt solidariskt ansvar.

Hennes erfarenhet i Europaparlamentet har också lett till en ny syn på politik i allmänhet.

– Jag hade ett stort politikerförakt och det har förändrats för jag har mött så många seriösa personer som gör mycket här. Det är oerhört hög standard på närvaro, engagemang och seriositet.

Mer fakta

Natacha López
Redaktör
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret