Annons

Sverige beviljade näst flest asylansökningar

Sett till befolkningsmängden var det bara ett EU-land som under 2018 beviljade fler asylansökningar än Sverige. Samtidigt minskar antalet beviljanden i unionen som helhet.

Under 2018 gjordes närmare 900 000 asylprövningar i EU-länderna, enligt statistikbyrån Eurostat. Av dessa fick drygt en tredjedel sin ansökan godkänd, motsvarande 333 325 personer.

Både antalet och andelen beviljade asylansökningar i EU har minskat jämfört med förra året.

Det EU-land som sett till sin befolkningsmängd beviljade flest ansökningar var Österrike följt av Sverige. För svensk del var antalet beviljade ansökningar förra året  – knappt 20 000 enligt Eurostat – det lägsta antalet sedan 2012.

Annons

Totalt sett gav Tyskland klart flest migranter asyl, närmare 140 000 – nästan tre gånger så många som tvåan Italien.

Slovakien beviljade minst

I förhållande till befolkningen beviljade Slovakien och Polen det minsta antalet asylansökningar.