Socialdemokraternas toppkandidat Heléne Fritzon i ordväxling med det ungerska ambassadrådet Péter Győri efter en EU-debatt på den fackliga centralorganisationen TCO i Stockholm på onsdagen.

Bild: Anders Selnes

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ungersk diplomat gick på svensk EU-toppkandidat

En ordväxling uppstod på onsdagen mellan EU-kandidaten Heléne Fritzon (S) och en ungersk toppdiplomat som hade synpunkter på vad Fritzon sagt om Ungern i en valdebatt. – Jag kommer inte att sluta kritisera Ungern, säger Heléne Fritzon.

Det ungerska ambassadrådet Péter Győri gick direkt efter en valdebatt i Stockholm på onsdagen fram till Socialdemokraternas toppkandidat Heléne Fritzon för att kritisera vad hon just sagt om Ungern. Det uppstod en dispyt mellan dem om bland annat likheten mellan när Sverige 1956 tog emot 8 000 ungerska flyktingar efter Ungernrevolten och det stora flyktingmottagandet 2015 där Sverige men inte Ungern tog emot stora grupper asylsökande. Under diskussionen såg Heléne Fritzon sammanbiten ut.

– Han ville försvara Ungerns hållning idag. Han tyckte inte att beskrivningen om varför man ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingar är okej, men det får stå för honom, sade Fritzon efteråt till Europaportalen.

Ambassadrådet Péter Győri ogillade Fritzons koppling mellan flyktingarna från Ungern 1956 och 2015-års flyktingar.

– Hon har tidigare tagit upp parallellen mellan ungerska flyktingar 1956 och migrationskrisen i Europa 2015. Men det är en dålig jämförelse. De ungerska flyktingarna satt i flyktingläger i Österrike tills de blev utvalda. 2015 promenerade migranter igenom flera säkra länder och i själva verket kunde de själva bestämma var de skulle hamna, sade Péter Győri till Europaportalen.

Men Heléne Fritzon avvisar de ungerska påtryckningarna.

– Jag kommer inte att sluta kritisera Ungern. Jag tycker inte att de fullt ut lever upp till rättsstatens principer. Jag tycker inte att Ungern kan agera som medlemsstat på det sättet som man gör. Att man inte vill ta ansvar för de svåra frågorna men gärna tar emot pengar av EU.

Som Europaportalen tidigare rapporterar beslutade EU-länderna 2015 att fördela asylsökande som satt i flyktingläger i Italien och Grekland mellan sig. I Ungerns fall skulle landet ta emot 1294 asylsökande. Ungern gick dock emot beslutet och drev frågan till EU-domstolen men förlorade 2017. Enligt EU-domstolen strider inte EU-beslutet 2015 mot EU-rätten. Ungern har dock inte tagit emot någon person ur sin tilldelade flyktingkvot.