– EU ska vara relevant i medborgarnas vardag, ha en stram budget och ta sig an de stora framtidsfrågorna som inget land kan lösa på egen hand, skriver Heléne Fritzon (S).

– EU ska vara relevant i medborgarnas vardag, ha en stram budget och ta sig an de stora framtidsfrågorna som inget land kan lösa på egen hand, skriver Heléne Fritzon (S).

Bild: Mikael Landelius

Debatt: Ett Europa som sätter vanligt folk först

Vi socialdemokrater kommer att ta matchen mot de högerextrema krafterna. Vi kommer aldrig tystna när löntagares rättigheter attackeras, grundläggande demokratiska värderingar inskränks, kvinnors rätt till sin egen kropp ifrågasätts eller vår tids ödesfråga, klimathotet, förnekas. Det skriver Heléne Fritzon (S) och inleder Europaportalens slutdebatt inför EU-valet 2019.

EU bildades för att föra människor närmare varandra. Handel och utbyte mellan länder har gjort att Europa utvecklats snabbt ekonomiskt och att människor kan leva i fred och frihet. Den europeiska unionen ger oss i Sverige både ökad säkerhet och växande välstånd.

Men de senaste åren har utvecklingen gått åt fel håll. Högerextrema krafter vinner mark i land efter land. På slutet av 90-talet hade extremhögern ett dussintal representanter i Europaparlamentet. Idag är de över 100 och samarbetet dem emellan stärks inför valet i maj. De är nu en reell maktfaktor och i många länder får de hjälp av den konservativa högern.

Vi kommer att fortsätta driva den politik som vi vet är den mest effektiva för att stå emot hat och splittring – en politik som gör att människor är trygga och får sin rättmätiga del av det välstånd som växer fram. EU ska vara relevant i medborgarnas vardag, ha en stram budget och ta sig an de stora framtidsfrågorna som inget land kan lösa på egen hand.

Fokusera på det viktigaste
Sverige behöver ett Europa som fokuserar på det viktigaste. Därför har vi socialdemokrater valt att fokusera på följande: 

Ett Europa som försvarar demokratin och står upp för alla människors lika värde och rättigheter, fria medier, oberoende domstolar och som bekämpar den gränsöverskridande brottsligheten. Europa ska möta hat med gemenskap.

Ett Europa som skapar fler, trygga jobb och sätter vanligt folk intressen före storföretagens, försvarar svenska kollektivavtal, stoppar skattefusk - där fler kvinnor jobbar och som ligger i framkant för att skapa nya, gröna jobb. Var tredje kvinna i EU står utanför arbetsmarknaden. Det är inte bara begränsade för kvinnors självständighet utan för hela EU. Om vi ökade sysselsättningen bland kvinnor skulle också EU:s tillväxt öka markant. Europa ska gå framåt tillsammans.

Ett Europa som går före i kampen mot klimathotet med högre ambitioner att jaga de företag och regeringar som inte gör sin del för att minska utsläppen och ökar drivkrafterna för att ställa om så att målen i Parisavtalet nås. Europa ska visa världen vägen. Nu måste vi höra ropen från världens alla Gretor. Vi vuxna som äger besluten måste våga vara lika modiga som dagens unga och fatta djärva beslut

Ett Europa som är en stark global aktör i en orolig tid och värnar internationellt samarbete, verkar för en fri och rättvis världshandel, stärker insatserna för Europas säkerhet och tar gemensamt ansvar för migrationspolitiken. Europa ska bygga gemensam säkerhet.

Vi vet att högerextremismen kan bekämpas. Tryggheten och jobben kan säkras. Demokratin kan försvaras. Klimathotet kan stoppas. Det starka motstånd och den breda samhällsförändring som krävs ska socialdemokratin leda. 

Vi vill bygga ett starkare samhälle i Sverige och i Europa - som sätter vanligt folk främst.

Därför vill vi ha din röst i Europaparlamentsvalet den 26 maj!

Heléne Fritzon (S)