– EU:s viktigaste uppgift är att lösa de här gemensamma problemen som prövar våra samhällen, skriver Tomas Tobé (M).

Bild: Monica Kleja

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Tre frågor EU måste lösa

Moderaterna ser framförallt tre frågor som EU måste prioritera: den gränsöverskridande brottsligheten, ökad men hållbar ekonomisk tillväxt och en ny invandringspolitik. Det skriver Tomas Tobé, toppkandidat för Moderaterna.​

Moderaterna har stått upp för Europasamarbetet i nästan 60 år. Det var vi som drev på för att Sverige skulle ansöka om medlemskap. Vi har alltid varit, och kommer alltid att vara, en konstruktiv kraft i Europa. I en tid när vi riskerar att gå mot mer av splittring kommer Moderaterna att arbeta för att hålla ihop Europa och gjuta nytt mod i samarbetet. 

Europa står inför en rad problem. Den internationella terrorismen har slagit till i hjärtat av Europa, invandringen är både oförutsägbar och orättvis, sannolikt står vi inför en lågkonjunktur och klimathotet är akut. 

EU:s viktigaste uppgift är att lösa de här gemensamma problemen som prövar våra samhällen och vår förmåga att hålla ihop inom Europa. Inget europeiskt land kan möta alla de här problemen ensamt. 

Moderaterna ser framförallt tre frågor som EU måste prioritera inom den närmaste framtiden. Frågor som är viktiga för Sverige och hela Europa. 

Utveckla säkerhetssamarbetet
För det första måste säkerhetssamarbetet inom Europa utvecklas. Den gränsöverskridande brottsligheten och hotet från extremister måste bekämpas gemensamt och EU-medborgare som begår brott i Sverige bör utvisas. EU:s fria rörlighet var aldrig tänkt att gälla för kriminella. 

Ökad tillväxt
För det andra måste Europas ekonomiska tillväxt öka och vara miljömässigt hållbar. Europa kan inte leva på gamla meriter och bygga regelverk som syftar till att skydda våra inhemska företag. Då blir EU ett museum istället för en marknad. Därför behövs mer avregleringar, ökad handel och forskning samt satsningar på både förnybar energi och kärnkraft. 

Förändra invandringspolitiken
För det tredje måste EU förändra invandringspolitiken. Europa ska säkra den gemensamma yttre gränsen. Asylrätten ska värnas, men invandringen måste bli mer rättvis och förutsägbar. På lång sikt bör EU därför få på plats ett gemensamt kvotflyktingsystem med asylprövning direkt vid yttre gränsen eller utanför unionen. 

Vi inser att EU inte ska göra allt. Men EU behövs för att göra Sverige och Europa både tryggare och friare. 

Tomas Tobé (M) 
Kandidat till Europaparlamentet