– Det är dags för ett helt annat europiskt samarbete, som bygger på trygghet för alla människor, respekten för fackliga rättigheter, skriver EU-kandidaten Ana Süssner Rubin (V).

Bild: David Lenander

Hoppa till artikelns andra spalt.

Debatt: Vi behöver ett Europa för alla

Bara en konsekvent vänsterpolitik för jämlikhet som kan slå tillbaka den högerextrema frammarschen. Som väljare kan du lita på att Vänsterpartiet driver samma politik i både Sverige och EU. Det skriver Ana Süssner Rubin (V).

Europa har aldrig varit så rikt – och samtidigt har EU aldrig varit så ojämlikt. Detta skapar splittring bland människor och utgör en grogrund till ökat stöd för de högerextremister runt om i Europa som nu försöker ta över den politiska agendan, genom att sprida sitt hat mot migranter och flyktingar.

Politik av nedskärningar
För att råda bot på de högerextremas framgångar måste vi förstå att de hänger ihop med utvecklingen i Europa. Sedan finanskrisen år 2008 har EU drivit fram en ekonomisk politik av nedskärningar och ”åtstramningar” som lett till ökade klyftor. Denna politik har gynnat de rikaste, medan det är de fattigaste som fått stå för notan.

Nyliberala politiker som Frankrikes Emmanuel Macron och Sveriges Annie Lööf framställer sig gärna som representanter för ”frihet” och ”öppenhet”. Samtidigt pushar de för samma politik som tidigare har tvingats på länder som Grekland och Spanien: utförsäljningar och avregleringar, försämrad anställningstrygghet och ökade klyftor.

En falsk motsättning
Tyvärr ser vi att den svenska socialdemokratisk-miljöpartistiska regeringen går åt samma håll. Det är inte trovärdigt när Socialdemokraterna nu går till EU-val på ”minskade klyftor och ett rättvisare Europa”. Samma socialdemokrater som hemma i Sverige inskränker strejkrätten, tänker försämra anställningstryggheten och ge lägre lön till utlandsfödda. 

Försämringar i människors vardag kommer ge ännu mer bränsle för populistiska och högerextrema krafter. Samma krafter som utnyttjar den tilltagande otryggheten bland alltfler människor och som skyller urholkningen av välfärdssamhället på ”invandringen”. Vi vet att det är en falsk motsättning.

Bara en konsekvent vänsterpolitik för jämlikhet som kan slå tillbaka den högerextrema frammarschen. Vänsterpartiet kräver att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av svenska kollektivavtal - alla ska ha rätt till lika goda villkor, oavsett om man kommer från Sverige, Polen eller Syrien. Det är ett måste för att sätta stopp för lönedumpningen. Vänsterpartiet försvarar alltid strejkrätten, i såväl Sverige som EU. Som väljare kan du lita på att Vänsterpartiet driver samma politik i både Sverige och EU. 

Ett Europa för alla
Vi behöver ett Europa för alla, inte bara för eliten. Försvaret av välfärden, strejkrätten och rätten att vidta stridsåtgärder måste bli lika bindande som de ekonomiska överenskommelserna och handelsavtalen. Och för att åstadkomma detta måste EU:s grundfördrag omförhandlas och det sociala protokollet måste föras in. Bara så garanteras att de fackliga rättigheterna ställs ovan storföretagens kortsiktiga vinstintressen. 

Det är dags för ett helt annat europiskt samarbete, som bygger på trygghet för alla människor, respekten för fackliga rättigheter. Ett samarbete som sätter kampen för klimatet högst upp på agendan. I ett jämlikt samhälle finns inget utrymme för rasism och högerpopulistiska krafter. 

Ana Süssner Rubin
andranamn för Vänsterpartiet i EU-parlamentsvalet 2019