Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svag svensk tillväxt spås i vårprognos

EU-kommissionen spår en svag ekonomisk tillväxt i Sverige och varnar samtidigt för stora budgetunderskott i Italien och Rumänien.

”Ekonomisk tillväxt i Sverige förväntas sakta in markant i år på grund av minskad inhemsk efterfrågan”, heter det i EU-kommissionen vårprognos över en rad ekonomiska indikatorer i medlemsländerna som publicerades på tisdagen.

Kommissionen räknar med att den svenska tillväxten i år blir så låg som 1,4 procent av BNP – den sjätte lägsta i EU. Detta kan jämföras med fjolårets tillväxt på 2,3 procent.

Den handelsberoende svenska ekonomin är också sårbar för störningar i världsekonomin såsom handelskrig.

EU:s samlade ekonomiska tillväxt väntas under året bli 1,4 procent. Det är en nedjustering jämfört med den förra prognosen från början av året. Kommissionen förklarar detta med att det är en konsekvens av att världshandeln och den globala tillväxten väntas bli svagare i år jämfört med tidigare.

– Den svaga tillväxten under andra halvåret i fjol var en rätt obehaglig överraskning för oss alla, sade EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici som ansvarar för prognosen på tisdagen.

Trots detta beräknas alla EU-länders ekonomier växa i år och nästa.

Varning för italienska ekonomin

Italien väntas både i år och 2020 få den lägsta tillväxten i EU. Tillsammans med regeringens olika vallöften om ökade utgifter gör det att kommissionen befarar att landet nästa år kommer att bryta mot unionens underskottsregler om högst tre procent av BNP.

Samtidigt beräknas Rumänien redan i år att bryta mot underskottsreglerna.