Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-valet: Fortsatt majoritet för pro-europeiska partier

De två största blocken i EU-parlamentet – konservativa och socialdemokrater – tappar mandat samtidigt som gröna, liberala och euroskeptiker går framåt i ett val där valdeltagandet varit högre än på flera decennier.

Det som främst står ut i årets EU-val är valdeltagandet i EU28 som enligt preliminära siffror ligger på nära 51 procent, att jämföras med 42,6 procent vid förra valet. Det är det högsta valdeltagandet på åtminstone 20 år och ett brott från en nedåtgående trend. I många länder har man haft det högsta valdeltagandet någonsin. Särskilt stor har ökningen varit i Spanien, Polen och Rumänien.

”Detta kan vara det viktigaste resultatet av detta val eftersom det skulle kunna innebära en förnyad legitimitet för EU-parlamentet och kanske till och med för EU-projektet i sin helhet”, skrev professorn i statsvetenskap Simon Hix vid London School of Economics på Twitter.

Som prognoserna inför valet redan har pekat på så minskar stödet för de två största partigrupperna i EU-parlamentet. Konservativa och kristdemokratiska EPP går ner till 180 mandat från de 216 mandat gruppen har haft under den gångna mandatperioden. Socialdemokratiska partigruppen tappar något mer och får 146 mandat, från att tidigare haft 185.

EU-förespråkare går framåt

Detta innebär att de två partigrupper som länge dominerat den europeiska politiken inte längre får egen majoritet i EU-parlamentet. Innan valet har många politiker talat om att det kan komma att ge den EU-skeptiska högern mer makt i Europaparlamentet men valresultatet visar på att andra partier som är varma EU-förespråkare går framåt när EPP och S&D tappar – liberala Alde, som bland annat får ett tillskott i form av rösterna på den franske presidenten Emmanuel Macrons parti La république en marche, får 109 mandat, upp från 69.

Det talas också om att en grön våg har svept över Europa. Miljöpartierna går kraftigt framåt i flera länder, bland annat Tyskland och Frankrike, och kommer att ha 69 mandat i Europaparlamentet, vilket kan jämföras med de 52 de har haft under senaste mandatperioden.

Till förlorarna i Europavalet hör utöver EPP och S&D vänstergruppen GUE/NGL, där svenska Vänsterpartiet ingår. Även gruppen Europeiska konservativa och reformister, som Sverigedemokraterna tillhör, tappar från 77 mandat till 59 – vilket till stor del kan förklaras med att nedgången för brittiska regeringspartiet Tories, som bara får tre mandat.

Högerpopulister starkare

Andra EU-skeptiska partigrupper går samtidigt framåt men blir inte så stora som en del prognoser tidigare pekat på. Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa, som italienska Femstjärnerörelsen är en del av, går upp från 42 mandat till 54. Men mest framåt går gruppen för Nationernas och friheternas Europa, som bland annat italienska Lega och franska Marine Le Pens Nationell samling ingår i. De går upp från 36 till 58 mandat.

Statsvetaren Göran von Sydow på Svenska institutet för europapolitiska studier tror inte att de högerradikala grupperna kommer att få så stark maktposition i Europaparlamentet som förväntat.

– Jag ser framförallt någon form av bred koalition mellan de etablerade partierna där både Alde och de Gröna spelar någon form av vågmästare.

Enligt Göran von Sydow får vi en första hint om hur maktfördelningen kommer att se ut i EU-parlamentet framöver i och med valet av ny kommissionsordförande.