Migrationen är den fråga som flest européer tycker är EU:s största utmaning enligt en ny enkätundersökning.

Bild: Maud Veith/SOS Méditerranée

Hoppa till artikelns andra spalt.

Migration och klimat – viktigaste valfrågorna för européerna

Klimat och migration är de viktigaste frågorna för invånarna i åtta EU-länder, däribland Sverige. Det visar en undersökning genomförd av YouGov där över 8 000 européer tillfrågats.

En majoritet av EU:s invånare är mer rädda för en ny flyktingkris än för en ny ekonomisk kris och över en tredjedel menar att migrationen från länder utanför EU är en av unionens största utmaningar. Nästan hälften vill inte att deras land tar emot fler flyktingar.

Det visar en enkätundersökning gjord av YouGov som beställts av El País, Le Soir och ytterligare sex europeiska dagstidningar och som publiceras i dag, måndag.

I undersökningen har över 8 000 personer från åtta länder tillfrågats, bland annat Sverige, Frankrike, Tyskland och Italien.

Vid förra valet – ekonomin viktigast

Inför förra EU-valet, 2014, ansåg EU-medborgarna att de största utmaningarna var den ekonomiska situationen, arbetslösheten och statsskulderna. Men i dag toppar istället migrationen (35 procent) och klimatet (29 procent).

Annons

Attityderna skiftar dock mellan länderna. Svenskarna hör till de mest kritiska till att ta emot fler flyktingar. Drygt hälften av de tillfrågade svenskarna instämmer i påståendet ”mitt land bör inte ta emot fler flyktingar från konfliktområden”.

Sverige hamnar bara efter Polen och Italien när det gäller motståndet mot att ta emot fler flyktingar. I Tyskland – det EU-land som i samband med flyktingkrisen gav flest asyl – instämmer bara 34 procent i samma påstående medan 41 procent uttrycker att de är positiva till att deras land ger skydd åt flyktingar.

Samtidigt säger 43 procent av de tillfrågade i länderna att de populistiska partierna hotar EU från att kunna utföra sina uppgifter. Migrationsfrågan är särskilt viktig bland de äldre européerna medan bland de yngre är klimatet den mest prioriterade frågan.

Vill se EU-armé

En majoritet av dem som tillfrågats är positiva till att EU ska få större befogenheter vad gäller säkerhet och försvar. Nästan hälften vill att en gemensam EU-armé skapas. Sverige sticker ut genom att vara det land där minst andel av befolkningen (38 procent) är positiv till förslaget.

Frågor där européerna däremot inte vill ge EU mer makt är de sociala frågorna kring arbete, pensioner, hälsa och utbildning.

Svenskarna sticker också ut genom att ha störst andel EU-skeptiker. Var fjärde svensk i undersökningen instämmer inte alls eller bara lite i påståendet att det är bra för Sverige att vara med i EU. Samtidigt svarar 55 procent att det är ganska eller mycket bra för Sverige, men det är en lägre siffra än snittet bland alla intervjuade – 61 procent. Tidigare enkätundersökningar har dock visat på ett större svenskt EU-stöd.