Spitzenkandidaterna för sex av de europeiska transnationella partierna.

Bild: EU-parlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Så vill de europeiska partigrupperna ändra EU:s politik

I EU-valet på söndag lägger svenska väljare inte bara en röst på de svenska partierna. De svenska politiker som ska väljas i EU-valet kommer så småningom att tillhöra olika europeiska partigrupper. Europaportalen har tittat närmare på deras valprogram.

Även om det är tyst om dem i den svenska valrörelsen har många av de europeiska partier, som de svenska partierna tillhör, egna valmanifest inför EU-valet.

De är dock annorlunda än nationella partiers manifest, påpekar statsvetaren Sofie Blombäck vid Mittuniversitetet, och säger att de europeiska partiernas valmanifest i stor utsträckning är ”kompromisskonstruktioner”, som de nationella partierna inte är bundna att följa. Medan svenska partier i stor utsträckning för den politik som utlovas i de egna valmanifesten har de europeiska partierna inte samma möjlighet att göra det.

Huvudskälet är att Europaparlamentet inte har initiativrätt utan det är EU-kommissionen som lägger lagförslag som parlamentet får ta ställning till.

– Partigrupperna kan inte lägga konkreta förslag utifrån sina manifest, förklarar Sofie Blombäck.

Ändå menar hon att det kan vara relevant för en svensk väljare att känna till de europeiska partiernas valmanifest.

– Det ger ändå en bild av vad det transnationella partiet som helhet vill så i den meningen kan det vara bra att ha en övergripande koll.

Europaportalen har gjort en kort sammanställning av valmanifesten/programmen på europeisk nivå:

Konservativa och kristdemokratiska gruppen EPP är den grupp som svenska Moderaterna och Kristdemokraterna tillhör. I sitt valmanifest utlovar EPP bland annat att skapa fem miljoner nya jobb i EU genom att öka investeringarna i framtida teknologi, ändra EU:s konkurrensregler för att tillåta bildandet av europeiska storföretag samt teckna nya handelsavtal. EPP vill också införa en digitalskatt för att beskatta internetjättar och även stärka samarbetet mellan medlemsländernas militärer.

I de europeiska socialdemokraterna, PES, ingår de svenska Socialdemokraterna. I sitt valmanifest lovar PES ett nytt socialt kontrakt som bland annat går ut på att stärka EU:s utbytesprogram för unga, inrätta en fond för att klara FN-målen om en hållbar värld och inrättandet av europeisk arbetslöshetsförsäkringsmekanism som kan hjälpa medlemsländerna att hantera en starkt ökad arbetslöshet.

Konservativa och EU-skeptiska gruppen ECR, och deras paraplyorganisation AECR, som Sverigedemokraterna tillhör, har inte något valmanifest. Men deras toppkandidat till posten som EU-kommissionsordförande, Jan Zahradil, har ett program där han lovar bland annat en revision av EU:s lagar och institutioner för att skapa ett mer kostnadseffektivt EU, en flexibel migrations- och integrationspolitik som bestäms av medlemsländerna och att ge tillbaka makt till de nationella parlamenten.

Liberala gruppen Alde, där både svenska Liberalerna och Centern ingår, vill i sitt valmanifest bland annat att se ett Europa som är diversifierat och öppet, som skyddar rättsstatliga principer, förnyar sitt sociala kontrakt för en konkurrenskraftig  ekonomi och skyddar sina medborgare från hot som klimatförändringar, terrorism och organiserad brottslighet.

De Europeiska gröna, som Miljöpartiet tillhör, lyfter i sitt valmanifest bland annat fram att demokratin i Europa måste förstärkas och lobbyismen inom EU göras synlig och omfattas av  tydliga regler. Man vill också bekämpa klimatförändringarna genom att fasa ut kol, främja energieffektivitet och övergå till 100 procent förnybar energi.

Vänsterpartigruppen GUE/NGL har inte ett valmanifest då den utgörs av flera olika grupperingar. En av dem är det Europeiska vänsterpartiet, som svenska Vänsterpartiet dock inte tillhör. I sitt valprogram säger Europeiska vänsterpartiet att man bland annat vill sätta stopp för åtstramningspolitiken och skapa ett program för investeringar i socialt viktiga frågor, förändra Europeiska centralbankens uppdrag så att det inkluderar sysselsättningsmål och man vill även införa kortare arbetstider men utan sänkta löner.

De två populistiska partigrupperna Europe of Freedom and Direct Democracy, EFDD, som bland annat italienska Femstjärnerörelsen tillhör, samt Europe of Nations and Freedom, ENF, som exempelvis italienska Lega deltar i har inte presenterat några valmanifest. Inga svenska partier ingår i någon av dessa partigrupper.