Överst: Abir Al-Sahlani (C), Fredrick Federley (C), David Lega (KD), Sara Skyttedal (KD) och Karin Karlsbro (L). Andra raden: Arba Kokalari (M), Jessica Polfjärd (M), Jörgen Warborn (M), Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP). Tredje raden: Pär Holmgren (MP), Erik Bergkvist (S), Evin Incir (S), Heléne Fritzon (S) och Johan Danielsson (S). Sitta raden: Jytte Guteland (S), Charlie Weimers (SD), Jessica Stegrud (SD), Peter Lundgren (SD) och Malin Björk (V).

Bild: Monica Kleja och Natacha López

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska nybörjare tar plats i EU-parlamentet

Fem partier kan peka på framgångar i EU-valet medan tre backade rejält. Elva kvinnor och nio män var av 16 är helt nya på posten som Sveriges Europaparlamentariker.

Enligt Valmyndighetens preliminära röstresultat ökar fem partier med Sverigedemokraterna i spetsen sin röstandel jämfört med förra EU-valet 2014. Fyra partier, inte minst Liberalerna, har tappat stort, medan Feministiskt Initiativ åker ut ur Europaparlamentet.

Socialdemokraterna bildar ett specialfall där de fick 70 000 fler röster än förra EU-valet samtidigt som partiets andel av alla röster föll med 0,8 procentenheter. Fenomenet förklaras med det ökade valdeltagandet som har gett fler giltiga röster jämfört med förra valet. Socialdemokraterna behöver ytterligare 32 000 röster för att uppnå samma röstandel: 24,4 procent, som förra valet.

Nybörjare i EU-parlamentet
Majoriteten av de svenska Europaparlamentarikerna som valdes på söndagen är nybörjare i EU-parlamentet. Detta såvida ingen kryssar sig förbi partiernas toppkandidater, det resultatet kommer först på onsdag. Bara en, Fredrick Federley (C), av nio politiker från allianspartierna har tidigare suttit i Europaparlament.

Samma sak gäller för Socialdemokraterna och Miljöpartiet där bara Jytte Guteland (S) haft uppdraget, sex av sju är nya. Sammantaget ska 16 av 20 svenska Europaparlamentariker för första gången den 2 juli företräda det svenska folket i EU-parlamentet i Strasbourg.