En förhandling i EU-domstolen i Luxemburg. Arkivbild.

Bild: EU-domstolen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen om polsk domarlag: Strider mot unionsrätten

En del i den polska nationalkonservativa regeringens reform av landets rättsväsende döms ut av EU-domstolen som anser att den hotar domstolarnas oberoende.

”De omtvistade åtgärderna strider mot principerna om domares oavsättlighet och domstolsväsendets oavhängighet”, heter det i ett uttalande från EU-domstolen på måndagen.

Den 3 april 2018 trädde den polska lagen om Högsta domstolen i kraft. Enligt den tvingades domare som fyllt 65 år att avgå senast den 4 juli samma år, om de inte fick presidentens tillåtelse att fortsätta sina ämbeten. 

Enligt EU-domstolens dom strider lagen mot principen att domare inte får avsättas, enligt EU-fördraget som värnar domstolars oberoende. Domstolen pekar bland annat på att presidenten inte är bunden av några kriterier i de fall han vill godkänna att en domare som fyllt 65 år får fortsätta eller ej utan att det sker efter "eget skön".

”Åtgärden framstår således inte som ändamålsenlig för att uppnå de målsättningar som åberopats av Polen, ej heller proportionerlig”, heter det.

I oktober i fjol drog EU-kommissionen, som granskat de kritiserade polska domstolsreformerna sedan 2016, inför EU-domstolen där Polen fick stöd av Ungern i frågan.

Välkomnas av Amnesty

MR-organisationen Amnesty hoppas att domen kan få en avskräckande effekt på andra EU-länder som försöker politisera och underminera rättsväsendena.

– Dagens dom är viktig inte bara för Polen utan för andra EU-länder som tror att de kan bryta mot mänskliga rättigheter utan att straffas, sade Eve Geddie, chef på Amnesty Internationals EU-kontor i ett uttalande.

Enligt den polska regeringen har syftet med den nya lagen varit att göra sig av med domare som suttit kvar sedan kommunisttiden.