Hoppa till artikelns andra spalt.

Parlamentet efter brexit: Färre EU-kritiker

De EU-kritiska partigrupperna i Europaparlamentet ser ut att få ta en större smäll än de EU-positiva om och när Storbritannien lämnar unionen.

De partigrupper i EU-parlamentet som samlar generellt EU-positiva partier från medlemsländerna ser enligt en genomgång som Europaportalen har gjort ut att tappa 17 ledamöter jämfört med i dag när Storbritannien formellt går ur EU.

Samtidigt förlorar de grupper där mer EU-kritiska partier ingår 29 ledamöter vid brexit. Förändringen förklaras till stor del av att det största partiet i det brittiska EU-parlamentsvalet, populistiska Brexitpartiet, lämnar.

Det innebär att de EU-positiva partierna går från att dagens 67 procent till 69 procent av platserna i Europaparlamentet efter brexit. De EU-kritiska däremot minskar från 28 till 26 procent.

27 ”brexitmandat”

Storbritannien har i dag 73 mandat av 751 i Europaparlamentet. Om och när landet lämnar EU tas deras platser bort från EU-parlamentet. Samtidigt genomförs en reform där 27 nya platser i parlamentet inrättas för att ökad balansen mellan olika EU-länder. Sverige är ett av de länder som får ett sådant ”brexitmandat” och kan öka sina platser från 20 till 21. Detta innebär att Miljöpartiet får ett tredje mandat.