Migranter som väntas på att avvisas i läger vid den ungersk-serbiska gränsen får enligt bland annat FN ingen mat. Arkivbild.

Bild: Délmagyarország/Schmidt Andrea

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU stämmer Ungern för förbud att hjälpa migranter

EU-kommissionen drar Ungern inför EU-domstolen för en lag som gör det olagligt att hjälpa asylsökande och begränsar vilka som kan söka asyl i landet.

Det rör sig om den så kallade ”Stoppa Soros”-lagen som dels kriminaliserar verksamheter som hjälper eller bistår asylsökande, med upp till ett års fängelse som straff. Dels ytterligare inskränker asylrätten genom att höja kraven för att få uppehållstillstånd.

"Stoppa Soros" anspelar på den ungersk-amerikanske filantropen och miljardären George Soros som den ungerska nationalkonservativa regeringen målar upp som sin ärkefiende.

Lagen gör att bara migranter som kommer direkt från länder där deras liv är i fara kan komma i fråga för asyl i Ungern. De som passerar länder där deras liv inte anses i fara   har ingen asylrätt, vilket kommissionen anser strider mot internationell och EU-rätt.

EU-kommissionen varnade för ett år sedan Ungern för den nya lagen. Men kommissionen har inte varit nöjd med den ungerska regeringens svar och drog på torsdagen landet inför EU-domstolen.

Ungerska regeringen: Folkets vilja

– Regeringen vidhåller att ”Stoppa Soros”-lagstiftningen och grundlagsändringen återspeglar det ungerska folkets vilja, sade den ungerske regeringstalespersonen István Hollik i ett uttalande och säger sig vara beredd att försvara sig i EU-domstolen.

Migranter får inte mat

Kommissionen skickar samtidigt en formell underrättelse till Ungern om att migranter som fått sin asylansökan avslagen och väntar på att avvisas i transitzoner vid gränsen mot Serbien inte får mat. Den ungerska regeringen har en månad på sig att bemöta kommissionens kritik om varför migranterna inte får mat trots att EU-regler säger att så måste ske.

Under 2018 beviljade Ungern 365 asylansökningar.