Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé. Arkivbild.

Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé. Arkivbild.

Bild: Monica Kleja

Svensk får ordförandeklubban i EU-utskott

Moderaternas Tomas Tobé har som ende svensk valts till ordförande i ett av EU-parlamentets utskott. Socialdemokraternas Johan Danielsson blir samtidigt första vice ordförande i ett annat utskott.

Utskotten i EU-parlamentet valde på onsdagen sina ordförande och vice ordförande att leda arbetet. Moderaternas Tomas Tobé valdes till ordförande i utvecklingsutskottet och känner sig "hedrad och ödmjuk" inför uppdraget.

– EU:s utvecklings- och biståndspolitik är en nyckel till att bekämpa fattigdom, och bidra till en fredlig utveckling i utsatta regioner. En stabil utveckling i dessa länder, särskilt i EU:s närområde bidrar till att minska migrationsströmmarna som EU i dag har svårt att hantera, sade Tobé efter omröstningen.

Det är första gången någonsin som en moderat EU-parlamentariker väljs till utskottsordförande. Utvecklingsutskottet ansvarar bland annat för att främja och granska EU:s utvecklings- och biståndspolitik och samarbete med utvecklingsländer.

Socialdemokraternas EU-parlamentariker Johan Danielsson valdes samtidigt till första vice ordförande i utskottet för transport- och turismfrågor.

Förutom att fördela ordet under utskottsmötena deltar ordförandena även i förhandlingarna, de så kallade trilogerna, med medlemsländerna och EU-kommission samt företräder utskottet i olika sammanhang. 

Mandatet sträcker sig 2,5 år med möjlighet till förlängning.

Pågående omröstningar

Omröstningarna i utskotten pågår under hela onsdagseftermiddagen. Vid Europaportalens pressläggning hade dessa utskott röstat fram sina ordförande:

 

Ekonomi och valutafrågor

Ordförande

Roberto Gualtieri, S&D, Italien

Första vice ordförande

Ludek Niedermayer, EPP, Tjeckien

Andra vice ordförande

Stephanie Yon-Courtin, Förnya Europa, Frankrike

Tredje vice ordförande

Derk Jan Eppink, ECR, Nederländerna

Fjärde vice ordförande

José Gusmão, GUE/NGL, Portugal

 

Internationell handel

Ordförande

Bernd Lange, S&D, Tyskland

Första vice ordförande

Jan Zahradil, ECR, Tjeckien

Andra vice ordförande

Gyula Winkler, EPP, Rumänien

Tredje vice ordförande

Anna-Michelle Asimakopoulou, EPP, Grekland 

Fjärde vice ordförande

Marie-Pierre Vedrenne, Förnya Europa, Frankrike

 

Budget

Ordförande

Johan Van Overtveldt, ECR, Belgien

Första vice ordförande

Janusz Lewandowski, EPP, Polen

Andra vice ordförande

Olivier Chastel, Förnya Europa, Frankrike

Tredje vice ordförande

Margarida Marques, S&D, Portugal

Fjärde vice ordförande

Niclas Herbst, EPP, Tyskland

 

Inre marknaden och konsumentskydd

Ordförande

Petra De Sutter, Gröna/EFA, Belgien

Första vice ordförande

Pierre Karleskind, Förnya Europa, Frankrike

Andra vice ordförande

Maria Grapini, S&D, Rumänien

Tredje vice ordförande

Róża Thun, EPP, Polen

Fjärde vice ordförande

Maria Manuel,  S&D, Portugal

 

Utrikesfrågor

Ordförande

David McAllister, EPP, Tyskland

Första vice ordförande

Witold Waszczykowski, ECR, Polen

(Övriga vice ordförande väljs vid ett senare tillfälle)

 

Utveckling

Ordförande

Tomas Tobé, EPP, Sverige

Första vice ordförande

Pierrette Herzberger-Fofana, Gröna/EFA, Tyskland

Andra vice ordförande

Norbert Neuser, S&D, Tyskland

Tredje vice ordförande

Chrysoula Zacharopoulou, Förnya Europa, Frankrike

Fjärde vice ordförande

Erik Marquardt, Gröna/EFA, Tyskland

 

Transport och turism

Ordförande

Karima Delli, Gröna/EFA, Frankrike

Första vice ordförande

Johan Danielsson, S&D, Sverige

Andra vice ordförande

Sven Schulze, EPP, Tyskland

Tredje vice ordförande

István Ujhelyi, S&D, Ungern

Fjärde vice ordförande

Jan-Christoph Oetjen, Förnya Europa, Tyskland

 

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Ordförande

Pascal Canfin, Förnya Europa, Frankrike