Majoritet unga män i EU bor kvar hemma

En majoritet unga män i EU i åldrarna 20 till 29 år bor hemma hos sina föräldrar. Störst är skillnaden mellan länderna i norra och södra Europa.  Det visar statistik från Eurostat som presenteras på Internationella ungdomsdagen.

I genomsnitt 62 procent av de unga männen 2017 bodde i föräldrarhemmet jämfört med 49 procent av de unga kvinnorna. Andel har varit konstant sedan åtminstone 2010 för männen medan det under samma tid har ökat något för kvinnorna. 

De nordiska länderna har den minsta andelen unga vuxna boende hos sina föräldrar men även här är det fler män än kvinnor som bor kvar. I Sverige bodde 2017,  27 procent unga män respektive 19 procent unga kvinnor hos någon av föräldrarna. 

I flera av länderna med högre andel unga vuxna som inte flyttat hemifrån som exempelvis Spanien, Italien, Kroatien och Grekland är också arbetslösheten högre och andel unga personer som varken söker arbete, utbildar sig eller har praktik är högst i EU.

Andelen unga vuxna som bor i föräldrahemmet 2017:

  Män 20-29 år Kvinnor 20-29 år
Sverige 27 procent 19 procent
EU 62 49
Italien 84 73

Källa: Eurostat 12 augusti 2019.