Tre frågor i fokus för svensk EU-höst

EU-minister Hans Dahlgren pekar ut tre frågor som mer än andra kommer att ha stor politisk betydelse under hösten.

De tre är: Brexit, budget och rättsstatlighet.

– En viktig fråga är budgetförhandlingen [om flerårsbudgeten] som sätter igång på allvar i september och där vi hoppas på ett avslut före årets slut, säger EU-minister Hans Dahlgren (S) till Europaportalen. 

Det finska ordförandeskapet har ambitionen att vid EU:s oktobertoppmöte presentera en konkret budgetkompromiss som medlemsländerna kan ta ställning till. För att ge utrymme åt förhandlingarna finns även planer på ett extrainsatt EU-toppmöte i november. Målet är sedan att nå en överenskommelse på decembertoppmötet.

– Planen är inte orealistisk men man vet att sådana här saker ofta tar längre tid än man tror så det är inte omöjligt att det spiller över till i början på nästa år, säger Hans Dahlgren. 

Efter att stats- och regeringscheferna blivit överens rullar frågan över till Europaparlamentet som sist, när den nuvarande flerårsbudget antogs 2013, behövde nio månaders förhandlingar innan det fanns en majoritet för budgeten.

Vill Sverige ha en snabb överenskommelse?

– Vi vill framförallt ha en bra överenskommelse. Det är inte snabbhet som är det viktigaste för oss, poängterar Hans Dahlgren.

Vad är de största problemen som du ser det med EU-kommissionens budgetförslag?

– Dels är volymen för hög. De har en ram på 1,14 procent vi tycker att det räcker med 1,0 procent. Dels tycker vi att fördelningen över vad olika länder ska betala är skev genom att man har lagt så mycket på Sverige och några länder till som får en orimligt hög extra belastning.

Förutom budgeten vad ser du mer för viktiga frågor i höst?

– Brexit förstås en viktig händelse, säger Dahlgren och syftar på att Storbritannien väntas lämna unionen, med eller utan skilsmässoavtal med EU, 31 oktober.

– Sedan skulle jag säga att det som händer när det gäller respekten för rättsstatens principer är något som återkommer på EU:s dagordning i höst, säger Hans Dahlgren. Han pekar på att Polen har frågats ut tre gånger av ländernas EU-ministrar och i september är det Ungerns tur.

Vad blir Sveriges linje där?

– Sveriges linje är att det är otroligt viktigt och angeläget att alla medlemsstater respekterar rättsstatens principer. Det är inte bara för att det är en grundläggande värderingsfråga för oss utan för att det också är helt nödvändigt för att EU:s ekonomiska system och den inre marknaden ska fungera. Att man kan lita på att de rättsliga instanserna i alla medlemsstater fungerar på ett oberoende sätt, att man vet att man kan klaga på kontrakt och att de är oberoende domstolar som tar ställning till tvister. Det blir besvärligt om du har system som påverkas mer och mer av regeringarna i olika länder, säger Hans Dahlgren.