Överst: Abir Al-Sahlani (C), Fredrick Federley (C), David Lega (KD), Sara Skyttedal (KD) och Karin Karlsbro (L). Andra raden: Arba Kokalari (M), Jessica Polfjärd (M), Jörgen Warborn (M), Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP). Tredje raden: Pär Holmgren (MP), Erik Bergkvist (S), Evin Incir (S), Heléne Fritzon (S) och Johan Danielsson (S). Sitta raden: Jytte Guteland (S), Charlie Weimers (SD), Jessica Stegrud (SD), Peter Lundgren (SD) och Malin Björk (V).

Överst: Abir Al-Sahlani (C), Fredrick Federley (C), David Lega (KD), Sara Skyttedal (KD) och Karin Karlsbro (L). Andra raden: Arba Kokalari (M), Jessica Polfjärd (M), Jörgen Warborn (M), Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP). Tredje raden: Pär Holmgren (MP), Erik Bergkvist (S), Evin Incir (S), Heléne Fritzon (S) och Johan Danielsson (S). Sitta raden: Jytte Guteland (S), Charlie Weimers (SD), Jessica Stegrud (SD), Peter Lundgren (SD) och Malin Björk (V).

Bild: Monica Kleja och Natacha López

Få svenska EU-politiker har extrainkomster

Medan brittiska Europaparlamentariker från Brexitpartiet uppvisar de största inkomsterna vid sidan av parlamentslönen har de svenska ledamöterna som regel inga sidoinkomster alls. Europaportalens sammanställning visar att fyra av tjugo svenska ledamöter har varierande sidoinkomster.

På torsdagen släppte organisationen Transparency International, vilka granskar förekomst av korruption, en rapport om Europaparlamentarikers betalda sidouppdrag. Undersökningen, som bygger på ledamöternas egna uppgifter publicerade på Europaparlaments hemsida, visar att 748 Europaparlamentariker tillsammans hade 840 betalda sidouppdrag. Det betyder i praktiken att vissa politiker har inga sidouppdrag medan andra kan ha flera.  

Europaparlamentarikerna i brittiska brexitpartiet sticker ut som de med de högsta sidoinkomsterna.  De brittiska EU-motståndarna som har fyra procent av platserna i Europaparlamentet har tillsammans mer än 25 procent av alla parlamentarikers sidoinkomster.

Brexitpartiets delegationsledare, Nathan Gill, säger till Euractiv att hans politiska grupp toppade listan eftersom de hade valt representanter som lyckas utanför politiken.

– Våra ledamöter är inte beroende av sina ledamotslöner, sade Gill och tillade att partiets ordförande Richard Tice hade lovat att donera hela sin Europaparlamentslön till välgörenhet.

Europaportalens granskning av de svenska Europaparlamentarikernas uppgifter visar att det är ovanligt med sidoinkomster och i normalfallet har en ledamot inga sidoinkomster alls. Av tjugo svenska ledamöter har fyra angivit sidoinkomster på någonstans i intervallet mellan 1 och 5000 euro per månad.  

Största svenska sidoinkomsten, mellan 1001 och 5000 euro brutto per månad, har Fredrick Federley för sitt uppdrag som andre vice ordförande i Centerpartiet.   

Som tvåa i den självdeklarerade sidoinkomstligan kommer Pär Holmgren (MP). I sin roll som klimatförfattare har han angivit en inkomst från bokförsäljning på mellan 500 och 1000 euro per månad.

Svenska Europaparlamentariker med självdeklarerade sidoinkomster

  Sidouppdrag med inkomst i september 2019 Inkomstintervall per månad
Fredrick Federley (C) Centerns andre vice ordförande 1001 – 5000 euro
Pär Holmgren (MP) Författare 500 – 1000 euro
Heléne Fritzon (S) Ägare jordbruksfastighet 1 – 499 euro
Sara Skyttedal (KD) Enskild firma: Skyttedal Konsult 1 – 499 euro

Fotnot: David Lega (KD) har angivit betalt uppdrag som fastighetsnämnden i Göteborgs ordförande, ett uppdrag som han dock lämnade 11 september. Vi har därför inte tagit med det i denna sammanställning även om Lega inte ännu ändrat uppgiften i sin ekonomiska förklaring. 

Källa: Europaparlamentarikernas förklaring om ekonomiska intressen på parlamentets hemsida 26 september 2019.