Föreslagen EU-kommissionär Ylva Johansson (S) i Bryssel 10 september 2019.

Bild: Fredrik Haglund

Hoppa till artikelns andra spalt.

Johansson får tungt EU-uppdrag

Sveriges blivande EU-kommissionär Ylva Johansson får det tunga ansvaret för migration och inrikesfrågor. Bland de svenska Europaparlamentariker råder delade meningar kring Johansson som kommissionär. 

Det meddelade tillträdande kommissionsordföranden Ursula von der Leyen på tisdagen när hon presenterade sin kommande EU-kommission.

– [Ylva Johansson] är praktisk. Vill man ha något gjort, fråga henne, sade von der Leyen om den svenska kandidaten.

Migration och inrikes frågor anses vara en tung portfölj med många skarpa lagstiftningsfrågor. Johansson kommer bland annat få ansvar för framtiden för EU:s gemensamma asylfrågor, inre säkerhet och terrorismbekämpning.

– Mitt uppdrag blir att göra lite av ett omtag kring en rad frågor som kräver lösning. Både med fungerande asylsystem, Schengen, förbättrad yttre gränskontroll och inre säkerhet. Jag tror att de frågorna hänger nära ihop med varandra, säger Ylva Johansson till Europaportalen på plats i Bryssel.

Bland de svenska Europaparlamentarikerna finns det vissa förväntningar hos flera men inte hos alla.

– Vi måste få fram mer av gemensam invandringspolitik i Europa: Det handlar om förstärkt yttre skydd, mer av gemensamma asylprövningar och att vi får en mer proportionerlig fördelning av invandringen till Europa, säger Europaparlamentariker Tomas Tobé (M) till Europaportalen.

Tror du att Ylva Johansson kan leverera det du vill?

– Jag känner Ylva Johansson som en kompetent och pragmatisk politiker. Tar kommissionen rätt initiativ så ska vi också ge ett bra stöd från Europaparlamentet. Det är klart att detta är en svår fråga som låser mycket av Europasamarbetet men vi måste lösa detta under mandatperioden, säger Tomas Tobé, som sitter i  parlamentsutskottet för medborgerliga rättigheter och inrikes frågor.

Alice Bah Kuhnke (MP) som sitter i samma utskott hyser också förhoppningar kring Ylva Johansson.

– Jag har höga förväntningar och hoppas att Ylva Johansson kommer vara en partner för ett öppet Europa som välkomnar människor som flyr klimatförändringarnas konsekvenser, krig, förtryck och terror. Jag önskar henne all styrka och att hon även fortsatt följer sina värderingar och står upp för internationell solidaritet och öppenhet. Om inte, ska jag påminna henne, säger Alice Bah Kuhnke i ett uttalande till Europaportalen.

Sverigedemokraten Charlie Weimers är skeptisk både till den väntande politiken och till Ylva Johansson som kommissionärskandidat.

– Inget Ylva Johansson gjort ger anledning att tro att hon kan leverera på områdena migration, brottsbekämpning och terrorism. De svenska Socialdemokraternas linje saknar dessutom stöd i Europa. Jag tvivlar på att hon kommer genom nomineringsprocessen, säger Charlie Weimers i ett uttalande till Europaportalen.

Johansson blir den tredje, av sammanlagt fyra, svenska EU-kommissionärer som får det ansvarsområdet. Tidigare har Anita Gradin (S) (1995-1999) och Cecilia Malmström (L) (2010-2014) haft samma uppdrag.

Närmast väntas utfrågningar av alla kandidater i EU-parlamentet innan kommissionen som helhet kan godkännas.