Nedstäningen av det brittiska parlamentet har ogiltigförklarats och väntas snart slå upp dörrarna igen. rkrivbild.

Bild: UK Parliament / Jess Taylor

Hoppa till artikelns andra spalt.

Högsta domstolen underkänner stängning av brittiska parlamentet

Storbritanniens högsta domstol har i ett enhälligt beslut funnit att premiärminister Boris Johnsons nedstängning av landets parlament inför EU-utträdet är olaglig och därmed ogiltig. Johnson uppmanas nu avgå av oppositionen.

För två veckor sedan stängdes det brittiska parlamentet ned under fem veckor på order av premiärminister Boris Johnson. Kritiker menade att det var ett sätt för honom att undvika dels parlamentets granskning av regeringen, dels att lagstifta mot hans brexitplaner. 

Flera klagade inför domstolar och på tisdagen meddelade Storbritanniens högsta domstol sin slutgiltiga dom i frågan. Alla dess elva domare stod bakom utfallet.

– Beslutet var olagligt eftersom det fick till följd att det hindrade parlamentets möjlighet att utföra sina konstitutionella uppdrag utan rimliga motiveringar, sade högsta domstolens ordförande Brenda Hale.

Hon tillade att nedstängningen var ”extrem” med tanke på den ”exceptionella omständigheterna” som Storbritannien befinner sig i med ett förestående utträde ur EU.

– Parlamentet, och i synnerhet underhuset såsom folkvalt, har rätt att uttrycka sig i hur en sådan förändring ska gå till. Inverkan på fundamenten i vår demokrati var extrem, sade Hale som tillade att den brittiska regeringens motivering för att stänga ned parlamentet under en så lång tid inte håller.

– Inget rättfärdigande för att handla med en sådan extrem inverkan har presenterats framför domstolen.

Domstolen ger parlamentets två talmän rätt bestämma vad som händer härnäst och åter öppna församlingarna ”så snart som möjligt”.

Johnson: Respekterar beslutet

I ett uttalande efter domen sade premiärminister Boris Johnson att han alls inte håller med om domstolens beslut men att han kommer respektera det.

– Jag tycker inte det är rätt men vi fortsätter och parlamentet kommer så klart komma tillbaka, sade Johnson.

Uppmanas avgå

Ledarna för de två största oppositionspartierna, socialdemokratiska Labours Jeremy Corbyn och Liberaldemokraternas Jo Swinson, uppmanade efter domen premiärminister Boris Johnson att avgå.