Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige tillhör EU-länder med högre arbetslöshet

Arbetslösheten i Sverige steg ytterligare något till 7,1 procent i augusti och Sverige tillhör därmed de fem EU-länderna med högst arbetslöshet.

Under sommaren gick två länder om Sverige med lägre arbetslöshet. Bara fyra länder, de så kallade Medelhavsländerna: Frankrike, Italien, Spanien och Grekland har högre arbetslöshet än Sverige. Det rapporterade EU:s statistikbyrå, Eurostat, på måndagen.

För ett år sedan i augusti låg arbetslösheten i Sverige på 6,3 procent, under EU-genomsnittet på 6,7 procent. I dag ligger Sverige tydligt över EU-genomsnittet som på ett år minskat till den lägsta som någonsin uppmätts sedan månadsmätningarna startade år 2000.

Augustisiffrorna är långt ifrån de högsta för Sverige. Under åren 2009-2015 var arbetslösheten i Sverige högre. Det nya i år kan bli att den genomsnittliga arbetslösheten i Sverige för första gången, sedan mätningarna började 2000, är högre än i EU som helhet.

Mellan 2014 och 2018 hade den svenska regeringen målet att arbetslösheten i Sverige nästa år skulle bli den lägsta i EU.