Annons

Kommissionärskandidaten för arbetsmarknads - och sysselsättningsfrågor Nicolas Schmit, förhördes av Europaparlamentet på tisdagen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nordisk arbetsmarknadsmodell ska skyddas lovar EU-kandidat

EU:s nästa arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit har två mål: skapa jobb och införa sociala rättigheter för alla. Den luxemburgske socialdemokraten lovar samtidigt att skydda den nordiska arbetsmarknadsmodellen. – Väldigt betryggande, säger EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Johan Danielsson (S).

I dag tisdag utfrågade Europaparlamentet, Luxemburgs kandidat till EU-kommissionen, socialdemokraten Nicolas Schmit, som ska få ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

– Om jag blir kommissionär kommer jag eftersträva två huvudmål: kämpa för att öka sysselsättningen, stödja en välutbildad arbetskraft som kan svara på klimat- och digitaliseringsomställningen. Den andra är sociala rättigheter för alla och social inkludering, sade Schmit i sitt öppningsanförande inför Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor.

Den tillträdande kommissionsordförande Ursula von der Leyen har givit Schmit i uppdrag att bland annat att ta fram en barngaranti som ska se till att alla får tillgång till skola och grundläggande rättigheter, stärka EU:s ungdomsgaranti som ska minska arbetslösheten och omvandla EU:s sociala pelare till konkreta förslag.

Sociala pelaren – ”växande möjligheter”

Schmit var Luxemburgs arbetsmarknadsminister när EU-länderna 2017 skrev under den sociala pelaren i Göteborg på initiativ från Sverige och EU-kommissionen. Det är ett dokument med riktlinjer och rekommendationer som rör sociala rättigheter i medlemsländerna. 

– Vissa av oss var lite skeptiska eftersom vi såg det som ytterligare en deklaration. Men sen insåg vi väldigt snart att det finns växande möjligheter i den sociala pelaren, sade Schmit som lovade att snabbt ta fram en handlingsplan på hur innehållet i den sociala pelaren ska omvandlas till verkliga åtgärder, det kan handla om skarpa lagstiftningsförslag eller om rekommendationer till medlemsländerna.

Pelaren har blivit något av en vattendelare i svensk EU-politik där de borgerliga partierna oroas för att den gör att fler välfärdsfrågor kommer upp på EU-nivå. Under nästa mandatperiod lovar Schmit lägga fram ett förslag om en europeisk minimilön. I Sverige och fyra andra EU-länder finns till skillnad från de allra flesta EU-länder ingen lagstadgad minimilön utan det är fack och arbetsgivare som via kollektivförhandlingar enas om lägstalöner – den så kallade nordiska modellen. 

Lättade svenskar

Den enda svensk som fick ställa frågor, Centerpartiets EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani, ville ha besked om inte en europeisk minimilön kommer att rucka på det svenska systemet där politiker inte lägger sig i lönebildningen.

– Jag är verkligen ett fan av socialsystem som bygger på stark dialog mellan starka arbetsmarknadens parter. Det vore verkligen absurt att lägga sig i sådana system. Om vi lägger fram ett förslag för minimilöner kommer det med fulla garantier för alla system som bygger på kollektivavtal. Vi kommer inte tvinga de här länderna att ändra sina system, sade Schmit. 

Abir Al-Sahlani sade att det svaret var ”väldigt betryggande”, något som hon får medhåll av från den socialdemokratiske EU-parlamentarikern Johan Danielsson som välkomnade Schmits tydlighet om att EU-förslag inte ska påverka den nordiska arbetsmarknadsmodellen.

– Det han sade var lugnande, säger Danielsson till Europaportalen efter utfrågningen. Men tillade han skulle granska förslaget noga när det väl kommer.

Representanter från partigrupperna i EU-parlamentets arbetsmarknadsutskott samlas direkt efter förhöret för att diskutera om huruvida Nicolas Schmit ska godkännas som kommissionär.