Fel kan vara olika typer av oegentligheter som missade kvitton och liknande men även rena bedrägerier. Arkivbild.

Bild: Pixabay

Hoppa till artikelns andra spalt.

Revisorer: Inga väsentliga fel i EU-budgeten

Europeiska revisionsrätten slår fast att både EU-kommissionen och medlemsländerna har blivit allt bättre på att undvika fusk och felaktiga utbetalningar i unionens biljonbudget. För tredje året i rad ger revisorerna den mildare formen av kritik mot hanteringen av räkenskaperna. Men fortfarande är andelen fel högre än acceptansgränsen.

Europeiska revisionsrätten har granskat EU:s räkenskaper för 2018 och kommit fram till att de ”inte innehöll väsentliga felaktigheter”.

– Tack vare förbättringarna av den ekonomiska förvaltningen uppfyller EU nu höga krav i fråga om ansvarsskyldighet och insyn i användningen av offentliga medel, sade revisionsrättens ordförande Klaus-Heiner Lehne i ett uttalande på tisdagen.

Liten ökning av felprocent

Revisorerna granskar och uppskattar andelen fel i de utbetalningar som gjorts inom olika EU-projekt och stöd till 2,6 procent. Det är något högre än fjolårets rekordlåga 2,4 procent. Fel kan vara olika typer av oegentligheter som missade kvitton och liknande men även rena bedrägerier. Både revisionsrätten och EU-kommissionen har en acceptansnivå för felandelen på två procent. 

2,6 procents felandel gör att revisionsrätten gör ett så kallat uttalande med reservation för utbetalningarna under 2018. Det är tredje året i rad som det sker. Dessförinnan hade revisorerna haft den högre graden av kritik – ”med avvikande mening” – mot hanteringen av budgeten sedan 1994.

Högst felandel fanns inom EU-stöd inom landsbygdsutveckling och sammanhållning. Enligt revisionsrätten beror det delvis på ”komplexa regler och kriterier för stödberättigande som kan leda till fel”.

EU-parlamentariker David Lega (KD) är ersättare i budgetkontrollutskottet som kommer att hantera frågan och avgöra om huruvida kommissionen ska få ansvarsfrihet för räkenskaperna 2018.

– Det är positivt att andelen felaktiga utbetalningar av EU-medel överlag är lägre än tidigare år. Samtidigt är det oacceptabelt att felaktiga utbetalningar inte minskat på en rad områden, såsom delar av sammanhållnings-och biståndspolitiken, sade Lega i ett uttalande till Europaportalen.

Rena bedrägerier som revisionsrätten upptäcker skickas till EU:s bedrägeribekämpningsbyrå Olaf. För 2018 rör det sig om nio misstänkta fall av bedrägeri.

Medlemsländerna har ansvar

Att se till att EU-pengar betalas ut på rätt sätt vilar i första hand på EU-kommissionens axlar men den största delen av budgeten administreras av medlemsländerna.

Det området som EU-kommissionen själv hanterar – administrationen som utgjorde drygt sex procent av hela budgeten – hade inga väsentliga fel alls.

Kommissionen, som övervakar att EU:s budgetregler följs, har rätt att kräva tillbaka pengar som använts på ett felaktigt sätt.

Sverige har kritiserat hanteringen

I flera år har Sverige vägrat rekommendera Europaparlamentet att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för räkenskaperna på grund av den höga felprocenten. Men för den förra EU-budgeten lade Sverige ned sin röst.