EU:s eurokommissionär Valdis Dombrovskis under onsdagens presentation.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Åtta euroländer prickas för budgetrisk

EU-kommissionen varnar för att åtta euroländer kommer att bryta mot unionens budgetregler under nästa år. Samtidigt uppmanas två länder att spendera mera.

EU-kommissionen har granskat alla euroländers utkast till nationella budgetar för nästa år. I går onsdag redovisade den sina resultat. Åtta av de 19 euroländerna riskerar enligt granskningen att bryta mot EU:s budgetregler, däribland Italien och Frankrike.

Fyra av de åtta länderna – Belgien, Frankrike, Italien och Spanien – uppmanas samtidigt att nyttja de låga ränteutgifterna för att minska sina statsskulder.

Ingen av euroländernas budgetar ser dock enligt kommissionen ut att på ett "allvarligt sätt" bryta mot reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Om så sker måste ett euroland omgående presentera ett reviderat budgetförslag.

Tyskland och Nederländerna uppmanas spendera mera

EU-kommissionen manade samtidigt Tyskland och Nederländerna, länder med relativt robusta finanser, att lätta på svångremmen för att stimulera eurozonens ekonomi.

– Med växande risker för den ekonomiska tillväxten i EU är det betryggande att se att euroländer som Tyskland och Nederländerna använder utrymmet i sina offentliga finanser till att stödja investeringarna, sade EU:s eurokommissionär Valdis Dombrovskis.

Eurogruppen som samlar euroländernas finansministrar och medlemsländerna måste nu avgöra om man ska följa kommissionens rekommendationer.