Europaparlamentariker Johan Danielsson (S).

Europaparlamentariker Johan Danielsson (S).

Bild: Europaparlamentet.

Debatt: Oseriös retorik om ”europeisk a-kassa”

Trots att EU-valet sedan länge är över fortsätter M och KD att försöka vinna billiga poänger genom halvsanningar om vad de felaktigt kallar en europeisk a-kassa. Men det handlar inte om en gemensam arbetslöshetskassa utan om hur euroländerna bättre ska parera nästa ekonomiska kris. Det skriver Europaparlamentariker Johan Danielsson (S).

Under EU-valrörelsen drog sig inte moderater och kristdemokrater för att förvränga fakta i syfte att framställa sig själva i gynnsam dager. Inte helt oväntat kanske, i en valrörelse. Desto mer förvånande är det att de nu, när arbetet i det nyvalda Europaparlamentet börjar komma igång på allvar, fortsätter sin oseriösa retorik. Nu senast i diskussionen om vad de helt felaktigt kallar för en ”europeisk a-kassa”.

Som socialdemokratisk Europaparlamentariker ser jag det som mitt uppdrag att på bästa sätt förverkliga de löften vi gav till våra väljare i EU-valet. För mig personligen handlar det framför allt om tre saker: 

För det första, att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden och säkerställa att alla som arbetar i Sverige gör det på svenska kollektivavtal. Detta arbete är redan igång. Vi slutförhandlar just nu nya regler för vägtransporter i Europa. Min ambition är att säkerställa att alla som permanent bedriver inrikestrafik i Sverige ska registrera bilen i Sverige, skatta i Sverige och följa svenska kollektivavtal. Detta borde vara en självklar princip. Som gruppledare i transportfrågor för de europeiska socialdemokraterna leder jag det arbetet.

För det andra, att förbättra EUs arbetsmiljöregler. Ingen ska behöva dö eller bli sjuk av sitt arbete. I valrörelsen var det endast svensk arbetarrörelse som drev kravet på en europeisk nollvision för dödsolyckor. Någon annan ambition duger inte. Och det finns mycket arbete att göra. Varje år dör 4000 människor i EU i olyckor på sitt arbete. I Sverige förolyckas fler än de som omkommer i de mycket omskrivna gängskjutningarna. Nu har vi lyckats pressa fram ett löfte från den tillträdande kommissionären att han ska fokusera särskilt på dödsolyckor. 

För det tredje, kampen för grundläggande demokratiska rättigheter. Här ser det tyngre ut, mycket tack vare Moderaterna och Kristdemokraterna. I valrörelsen gick de ut med nyheten att den hårt kritiserade ungerske statsministern Viktor Orbans högernationalistiska parti stängts av från deras partigrupp i Europaparlamentet. Men faktum är att partiets ställning är starkare än någonsin. Orbans partikamrater har utsetts till en rad tunga positioner i Europaparlamentet, bland annat som vice-ordförande i utskottet för medborgliga fri-och rättigheter. Just det utskott som bland annat ska granska om ett EU-land bryter mot rättsstatens principer och grundläggande rättigheter, precis det Ungern gör. Det är tragikomiskt.

Nu under hösten väljer de att hålla fast vid sin oseriösa retorik från i våras och varnar bland annat för planerna på en ”europeisk a-kassa”. Men det förslag de förfasar sig över är inget annat än en idé om ett stabiliseringsinstrument för eurozonen och ska således inte gälla Sverige. Det handlar inte om en gemensam arbetslöshetsförsäkring utan om ett system som ska användas om enskilda länder inom eurozonen hamnar i djupa ekonomiska kriser. 

Det finns flera potentiella problem med detta, så den exakta utformningen av förslaget kommer att bli viktig. Men alla seriösa bedömare är övertygade om att någon form av stabiliseringssystem behövs för att eurozonen ska fungera. 

Då eurozonen är Sveriges största exportmarknad är det dessutom viktigt för oss. Exakt hur ett sådant system ska utformas är dock ytterst upp till länderna inom valutasamarbetet - därför valde de svenska Socialdemokraterna att avstå när frågan var uppe till omröstning i Europaparlamentet för en tid sedan. Vi var väl medvetna om vi med det riskerade meningslösa påhopp från M och KD, om att vi inte står upp för den svenska a-kassemodellen, men vi är skyldiga väljarna att hantera sakfrågan seriöst. 

Jag tänker dock fortsätta att arbeta för att förverkliga de löften vi gett våra väljare. Europa har en rad utmaningar och problem. Att försöka vinna billiga poänger genom halvsanningar i debatten löser inte ett enda av dem. 


Johan Danielsson (S)
Europaparlamentariker