Frankrikes president Emmanuel Macron vill reformera EU:s utvidgning. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Frankrike vill göra om EU:s utvidgning

Frankrike föreslår ett nytt format för länder som vill gå med i EU. Den svenska regeringen ställer sig positiv till att göra en översyn av utvidgningsprocessen.

Vid EU-toppmötet för en månad sedan blockerade den franske presidenten Emmanuel Macron förslaget att inleda medlemskapsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien. EU-kommissionen har slagit fast att de två Balkanländerna uppfyllt alla kraven på att inleda förhandlingar och en tydlig majoritet av EU-länderna var positiva till förslaget.

Macron motiverade sitt veto med att anslutningsprocessen måste ses över. Oron är att fler länder ska gå med i EU och sedan stanna av, eller backa, i sina åtaganden att bli mer demokratiska. Frankrike har nu presenterat ett icke-formellt förslag på hur processen ska kunna reformeras för att undvika detta.

Det franska diskussionsunderlaget sätter upp fyra principer för hur länder i framtiden ska kunna gå med i EU.

  1. En stegvis anslutning där man avhandlar flera block av politikområden.
  2. Strama demokratiska, ekonomiska och socialpolitiska villkor för att gå med i EU.
  3. Konkreta fördelar genom ökat EU-stöd till kandidatländerna.
  4. Möjlighet att ta ett steg tillbaka eller helt avsluta anslutningsprocessen.

Förslaget delar upp anslutningsförhandlingarnas 35 så kallade kapitel i sju steg där olika politikområden förhandlas efter varandra. När ett är avklarat kan kandidatlandet gå med i EU-samarbetet som är relaterade till det avklarade området. I början kan det röra sig om mindre samarbeten som roamingfritt resande och utbytesprogrammet Erasmus. Därefter mot att gå med i bankunionen eller delta i europeiska arresteringsordern. Sist ska landet kunna gå med i EU:s inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer.

Kritik mot förslaget

Mot förslaget riktas dock kritik för att bara var ett sätt att hindra nya länder från att gå med i EU och en efterhandskonstruktion för att rättfärdiga den franske presidentens veto.

– Allt detta kan inte skyla det faktum att det franska förslagen egentligen inte handlar om att reformera anslutningsprocessen utan om att sätta stopp för EU:s utvidgning, kommenterade en anonym diplomat det franska förslaget för Politico.

En EU-tjänsteman menade att det franska förslaget skulle innebär att utvidgningsprocessen skulle gå långsammare genom att svåra politikområden som miljö läggs tidigare i förhandlingarna.

Regeringen positiv 

Under sitt tal om regeringens EU-politik i förra veckan sade statsminister Stefan Löfven att Sverige står bakom en sådan översyn.

– Regeringen stödjer tankarna på en översyn av hela utvidgningsprocessen. Processen för medlemskapsförhandlingar måste vara strikt, sade Löfven.

Frankrike ber nu medlemsländerna att ge EU-kommissionen i uppdrag att komma med ett konkret förslag på en anslutningsprocess innan nästa år.