Statsminister Stefan Löfven redogör i riksdagen för regeringens EU-prioriteringar för de kommande åren.

Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet 

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven: Sverige ska delta fullt ut i EU

Statsminister Stefan Löfven lovar svenskt deltagande i fler EU-samarbeten när Sveriges EU-politik för första gången debatterades av partiledarna i riksdagen. Moderaternas ledare Ulf Kristersson anklagade regeringen för att inte ha en genomtänkt EU-politik. Och en oväntad allians mellan V och KD lanserades.

I dag onsdag, precis 25 år sedan den svenska folkomröstningen om EU-medlemskap, hölls den första partiledardebatten i riksdagen om Sveriges EU-politik.

Statsminister Stefan Löfven (S) inledde den 3,5 timmar långa debatten med att staka ut regeringens mål och prioriteringar med Sveriges EU-politik för de närmaste åren.

– Medlemskapet i den Europeiska unionen är ett fundament för Sverige, sade Löfven som lade fram fem prioriterade områden för regeringen.

Svensk tveksamhet ska bort

Enligt Löfven har Sverige ett starkt inflytande i EU. Men han pekade på det faktum att Sverige står utanför många samarbetet och att det kan vara en nackdel.

– Ibland har det också uppfattats som om Sverige tvekat för mycket inför EU-samarbetet. Det har inte alltid tjänat våra intressen, sade Löfven som vill att Sverige ska bli mer pådrivande i prioriterade frågor och gå med i fler samarbeten.

– Sveriges utgångspunkt ska vara att vi fullt ut deltar i EU-samarbetet och är aktiva i utformningen av alla dess delar på ett sätt som värnar svenska intressen, sade Löfven som räknade upp tre områden för svensk EU-fördjupning:

    1. Att Sverige går med i Europeiska åklagarmyndigheten Eppo

    2. Det fördjupade försvarssamarbetet Pesco

    3. Överväga att gå med i bankunionen

    4. Göra mer för att bekämpa brott

Kristersson: Regeringen har ingen genomtänkt EU-politik

Största oppositionspartiet Moderaternas ledare Ulf Kristersson anklagade regeringen för att inte ha någon genomtänkt EU-politik. Han kritiserade även regeringen för att inte söka några nya allianser när en av Sveriges viktigaste EU-partner, Storbritannien nu lämnar unionen.

– Problemet är att den här regeringen aldrig sett EU som vår främsta utrikespolitiska arena, sade Kristersson.

Slopat utrikesveto ska undersökas

Stefan Löfven beklagade att vissa länder ibland blockerar EU:s utrikespolitik som kräver att alla medlemsländer kommer överens. 

– Att samarbetet på utrikesområdet utgår från enighet kan vara en styrka, men i praktiken också en hämsko, sade Löfven.

Problematiken med att EU:s utrikespolitik ses som svag på grund av detta har tidigare uppmärksammats av EU-kommissionen som föreslagit att vetomöjligheten ska slopas på vissa områden. Det är ett förslag som den svenska regeringen nu hakar på.

– Vi bör därför titta på möjligheten att gå över från krav på enhälliga beslut till kvalificerade majoritetsbeslut inom vissa områden av utrikespolitiken, sade Löfven.

V-KD-allians för svenskt budgetveto

En överväldigande majoritet av riksdagspartierna är mot att Sveriges EU-avgift höjs lika mycket som kommissionen föreslår i nästa flerårsbudget för 2021-2027. V-ledare Jonas Sjöstedt meddelade under debatten att Vänsterpartiet och Kristdemokraterna gått samman för att försöka samla en majoritet i riksdagen för att regeringen ska lägga sitt veto i EU-förhandlingarna om den svenska avgiften höjs. Sjöstedt bjöd in Moderaternas Ulf Kristersson att ingå i V-KD:s budgetvetoallians. Denne höll med om deras krav i sak men menade att det är dumt att redan nu vifta övriga EU-länder i ögonen med vetokortet.

– Att nu lägga in veto som gör att Sverige inte kan vara med och diskutera budgetens inriktning och prioriteringar vore direkt dåligt för Sverige, sade Kristersson.

Sociala pelaren dominerade

En fråga som dominerat svensk EU-debatt under de senaste åren är den sociala pelaren – 20 rekommendationer och riktlinjer inom socialpolitiken som EU på svenska regeringens initiativ antagit. Kritiker som moderater och centerpartister menar att pelaren ger EU-kommissionen grönt ljus att presentera en rad förslag på området som en europeisk minimilön och a-kassa som Sverige inte vill ha.

– EU:s sociala pelare är ett hot mot den svenska modellen, sade M-ledaren Ulf Kristersson och syftade på att det i Sverige är fack och arbetsgivare som förhandlar fram löner och villkor och inte politiker.

– Vi ska slå vakt om den nordiska modellen. Vi ska inte ha direktiv på detta område, försvarade sig Löfven som tillade att det svenska påverkansarbetet på kommissionen redan är i gång och att han tror att det går att införa en europeiska reglering om inte hotar de nordiska och svenska arbetsmarknadsmodellerna.

Flera partiledare anklagade dock Löfven för att sväva på svaret om vad regeringen faktiskt gör för att se till att det inte kommer några skarpa EU-förslag om minimilöner och en gemensam a-kassa och att den rödgröna regeringen gjorde fel när den förespråkade den sociala pelaren.

Överens i många frågor

Av de frågor som debatterades i riksdagen är partierna i stort eniga om mycket – klimatfrågan ska prioriteras, den svenska EU-avgiften ska hållas nere, mer fokus ska läggas på brottsbekämpning och rättsstatsprinciperna måste försvaras.