EU-domstolen i Luxemburg. Arkivbild.

Bild: MartinD

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen: Polsk domstol måste själv pröva oberoende

Polens högsta domstol hyser tvivel om att en ny disciplineringsnämnd för domare är tillräckligt oberoende från politisk inblandning och har bett EU-domstolen om ett förhandsavgörande. EU-domstolen passar tillbaka frågan till högsta domstolen.

Domare från högsta domstolen i Polen har bett EU-domstolen om ett utlåtande om huruvida den nyinrättade nämnden för disciplinära mål är oavhängig.

Avdelningen för disciplinära mål kan utfärda disciplineringsåtgärder mot domare och avgör även om pensioneringar av domare i högsta domstolen är lagenliga. Ledamöterna utses av presidenten.

I dag tisdag kom EU-domstolens utlåtande i frågan. I det slår EU-domstolen fast att det är upp till den polska högsta domstolen att själv avgöra om nämnden är tillräckligt oberoende. 

EU-domstolen menar att det faktum att ledamöterna i nämnden utses av politiker inte i sig innebär att dessa står i ett beroendeförhållande till den politiska makten så länge de ”inte blir föremål för påtryckningar och inte mottar några instruktioner för sin tjänsteutövning”. EU-domstolen hyser dock ett ”rimligt tvivel” om sättet som nämndens ledamöter har tillsatts på.

Polska rättsreformer granskas

Så sent som för två veckor sedan slog EU-domstolen fast att den polska regeringens sänkning av pensionsåldern för domare är olaglig och riskerar att underminera domstolarnas oberoende från politisk påverkan.