Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk välfärd och arbetsmarknad i EU:s toppskikt

Sverige hamnar bland de tre främsta EU-länderna när kommissionen detaljanalyserar läget inom välfärd- och arbetsmarknadspolitiken.

Danmark, Sverige och Nederländerna är de EU-länder som presterar bäst när det gäller sociala frågor, arbetsmarknad och välfärd. I botten av listan återfinns Italien och Grekland. Det visar en sammanställning som Europaportalen gjort av EU-kommissionens länderindelningar inom 14 olika områden. 

– Det här visar att det behövs olika åtgärder i olika EU-länder för att nå sociala framsteg. En och samma politik passar inte alla, säger Gabriella Sebardt, ämnesexpert på Svenskt Näringsliv i Bryssel till Europaportalen.

Förbättring i de flesta EU-länder

Sedan 2005 har situationen på det sociala området förbättrats i de flesta medlemsländer även om de upplevde en dipp i samband med finanskrisen. I krisländer som Spanien, Grekland och Italien har dock situationen tvärtom försämrats.

Fattigast inte alltid i botten

Det finns ett visst samband mellan hur rikt ett land är, räknat i BNP per capita, och hur hög poäng det får i sammanställningen. Ju rikare ett land, desto högre socialt skydd. Men det stämmer inte alltid. Ett land som Tjeckien har en lägre BNP per capita än exempelvis Italien, men får en högre poäng på de sociala områdena.