Finlands EU-minister Tytti Tuppurainen.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ungern och Polen blockerade förslag om rättsstaten

26 av 28 EU-länder ställde sig bakom ett förslag om att förbättra dialogen kring grundläggande demokratiska principer i medlemsländerna.​ Men det räckte inte till beslut.

Finland, som sedan juli är ordförandeland i ministerrådet, har satt frågan om rättsstatens principer högt på dagsordningen. Principerna rör fundamentala demokratiska grundbultar som domstolars och rättsväsendets oberoende från politisk inblandning.

I går tisdag diskuterade medlemsländernas EU-ministrar ett dokument från det finska ordförandeskapet som syftar till att förbättra och effektivisera den dialog om läget för rättsstaten i medlemsländerna som förs varje år. Men två länder – Ungern och Polen – blockerade förslaget. 

– I dag lyckades vi inte nå enhällighet, sade den finska EU-ministern Tytti Tuppurainen efter mötet.

Hon tillade att de båda länderna hade invändningar mot EU-kommissionens roll i processen. Enligt förslaget ska kommissionen inför den årliga dialogen, som hålls på hösten, lägga fram rapporter om situationen för rättsstatligheten i alla medlemsländer. 

EU-kommissionen har inlett en rad förfaranden mot Polen och Ungern med motiveringen att deras regeringar drivit igenom ändringar som underminerar rättsstatligheten.