Dyster EU-rapport varnar för många missade miljömål

De flesta av EU:s framtida miljö-och klimatmål kommer inte att nås. I själva verket har trenden inte förbättrats sedan 2015. "Allvaret i budskapet kan inte överdrivas”, heter det i en rapport från Europeiska miljöbyrån.

Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn publicerar vart femte år en omfattande rapport om läget för EU:s arbete med miljö- och klimatfrågor. I sin senaste granskning, publicerad på onsdagen, slår EU-byrån fast att ”Europa står inför miljöutmaningar som är mer omfattande och angelägna än vi hittills varit med om”.

”Förlust av biologisk mångfald, användning av resurser och klimatförändringar hotar vår miljö, vår hälsa och vårt välbefinnande. Allvaret i budskapet kan inte överdrivas”, heter det i rapporten.

Av de 32 specifika klimat-och miljömål som EU-länderna satt upp till 2020 går bara sex helt enligt plan, ytterligare nio går delvis i rätt riktning medan övriga 17 inte alls ser ut att nå målen.

Europeiska miljöbyrån pekar på att det inte skett någon nämnvärd förbättring på för trenden på miljöområdet sedan den förra rapporten släpptes 2015.

Annons

När det gäller minskningen av utsläpp av växthusgaser och ökad andel förnybara energikällor ser EU ut att nå sina mål till 2020. Men miljöbyrån varnar för att energibehovet ökat i EU sedan 2014 och att trenden på klimatområdet är negativ.

”Utblicken mot 2030 tyder på att nuvarande förbättringstakt inte kommer att räcka för att uppfylla klimat- och energimålen för 2030 och 2050”, skriver rapportförfattarna.

EU:s mål om att minska utsläppen med 40 procent till 2030 ser ut att missas, även om ytterligare åtgärder vidtas. Utifrån nuvarande åtgärder räknar man med en minskning på 30 procent och med ”ytterligare åtgärder” 36 procent. Den nya EU-kommissionen har sagt att man vill höja målet till minst 50 procent eller till och med 55 procent.

I rapporten uppmanas EU-ledarna att under det kommande årtiondet radikalt skynda på arbetet för att ”undvika oåterkalleliga förändringar och skador”.

”Europa kommer inte att uppnå sin hållbarhetsvision om att leva gott inom planetens gränser, genom att bara främja ekonomisk tillväxt och försöka hantera skadliga sidoeffekter med miljö‑ och socialpolitiska verktyg. Istället måste hållbarhet bli den vägledande principen för ambitiös och sammanhållen politik och åtgärder i hela samhället”, sammanfattar Europeiska miljöbyrån situationen.

På onsdag i nästa vecka väntas EU-kommissionen presentera sina första idéer på hur klimatomställningen ska gå till i EU.