Längst bak i bilden från torsdagens EU-toppmöte syns Polens premiärminister Mateusz Morawiecki.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU ska bli klimatneutralt 2050 – Polen vill gå i sin egen takt

Alla EU-länder förutom Polen ställer sig bakom att göra EU klimatneutralt 2050. Landet ges ett halvår att överväga en positionsändring och statsminister Stefan Löfven hoppast på det. – Det är inte uteslutet att också Polen kommer med, sade statsminister Stefan Löfven.

EU-länderna stats- och regeringschefer enades natten till torsdag om att kontinenten ska bli klimatneutral senast 2050. En sådan överenskommelse hade tidigare blockerats av Polen, Tjeckien och Ungern. De två sistnämnda bytte position efter nattens förhandlingar. 

Polen, som gick med på de gemensamma slutsatserna från EU-toppmötet, krävde dock att få in en skrivning om att landet i dagsläget inte kan ”åta sig att genomföra detta mål”. 

– Polen har fått ett undantag från klimatneutraliteten. Vi kommer att angripa det i vår egen takt. Det var mycket svåra förhandlingar men detta undantag är inskrivet i slutsatserna, sade den polske premiärminister Mateusz Morawiecki efter mötet.

Stats- och regeringscheferna ska återkomma till frågan i juni. Till dess väntas större klarhet i hur energiomställningen för länder som Polen ska finansieras via EU-budgeten och gemensamma satsningar. 

Statsminister Stefan Löfven menar att det ändå är ”en väldigt tydlig signal till omvärlden” att alla EU-länder förutom ett ställer sig bakom att bli klimatneutrala.

– Det är inte uteslutet att också Polen kommer med. Vi hoppas det, sade statsminister Stefan Löfven.

Annons

Det tjeckiska kravet om att kärnkraft som energikälla för att klara omställningen accepterades också med denna formulering i slutsatserna.

”Vissa medlemsstater har angett att de använder kärnenergi som en del av sin nationella energimix”, heter det.

Detta är dock inget nytt då beslut om vilka energikällor ett medlemsland har är en nationell fråga och inte en EU-fråga.

Kort diskussion om EU-budgeten

På stats- och regeringschefernas dagordning stod även frågan om EU:s flerårsbudget. Men enligt statsminister Stefan Löfven blev diskussionen kort.

– Den diskussionen gick snabbt av det enkla skälet att alla sa att inget nytt hade hänt, sade Löfven.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel fick i uppdrag att ta över förhandlingarna om flerårsbudgeten.