Annons

November 2019: Över 60 procent av svenskarna stödjer EU-medlemskapet och något fler är emot att införa euron som svensk valuta.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Stort svenskt EU-stöd svalnar något

Över 60 procent av svenskarna stöder landets EU-medlemskap. Det är en minskning från i maj men det näst högsta EU-stödet som uppmätts. Samtidigt fortsätter det starka svenska euromotståndet att försvagas.

På tisdagen presenterade Statistiska centralbyrån sin stora opinionsundersökning om svenskarnas syn på EU-medlemskap och euron.

Sedan i maj har den svenska EU-entusiasmen svalnat något från vårens rekordstöd på nästan 62 procent till novembers dryga 60 procent, det näst högsta resultatet som uppmäts sedan mätningarna började på 1990-talet.

Svenskt EU-medlemskap? Ja Nej  Vet ej
november 2019 60,1 % 15,6 % 24,3 %
maj 2019 61,9 13,3 24,7
november 2018 58,6 15,6 25,8

Annons

Källa: SCB, se även Europaportalens grafik över äldre data

Samtidigt har motståndet mot euron minskat från vårens dryga 66 procent till 62,5 procent. Det betyder att motståndet mot euron fortsätter att minska något år för år sedan rekordåret 2012 då över 82 procent av svenskarna var euromotståndare.

Svenskt euromedlemskap? Ja  Nej Vet ej
november 2019 21,4 % 62,5 % 16,0 %
maj 2019 19,3  66,0 14,7
november 2018 18,6 68,0 13,4

KällaSCB, se även Europaportalens grafik över äldre data