EU-parlamentarikerna Evin Incir (S), Alice Bah Kuhnke (MP) och Karin Karlsbro (L).

EU-parlamentarikerna Evin Incir (S), Alice Bah Kuhnke (MP) och Karin Karlsbro (L).

Bild: EU-parlamentet

Listan: Detta talar de svenska EU-politikerna om

Efter drygt sex månader för det nyvalda Europaparlamentet toppas den svenska talarlistan av tre kvinnor. Två ämnen dominerade när svenskarna tog till orda i plenum.

När EU-parlamentet möts debatteras aktuella frågor av ledamöterna. Europaportalen har sammanställt och läst alla inlägg som de 20 svenska EU-parlamentarikerna gjort sedan de tillträdde i juli i år. Listan toppas av Evin Incir (S) och Alice Bah Kuhnke (MP) som gjort flest inlägg – tolv inlägg – och Karin Karlsbro (L) med nio inlägg.

Fem EU-parlamentariker hamnar längst ned på talarlistan med två inlägg vardera.

Två ämnen dominerar

Europaportalen har delat in alla inlägg efter ämnesområde i stort efter deras respektive innehåll. De svenska ledamöternas inlägg ligger främst i två sådana kategorier: utrikes (28 inlägg) och klimat (16 inlägg). Ledamöterna har bland annat debatterat utvecklingen i Turkiet och Iran.

Utrikes frågor är dock ett område där EU-parlamentet har väldigt begränsad beslutsmakt, i EU är det medlemsländerna som bestämmer unionens utrikespolitik. 

Även fri- och rättigheter, migration och demokrati är områden där de svenska EU-parlamentariker gärna gör inlägg.