Hoppa till huvudinnehåll
Annons
Hoppa till fördjupning
EU2020-målen ska vara uppnådda nästa år. Arkivbild.

Svenska EU-mål i riskzonen

STOCKHOLM 16 december 2019

Tre av åtta svenska EU-mål riskerar att inte uppnås när tio års reformarbete närmar sig sitt slut.

För snart tio år sedan beslutade EU-länderna att tillsammans ta sig ur krisen genom åtta konkreta och frivilliga förändringar fram till år 2020, däribland höjd sysselsättning och ökad satsning på forskning. Vid sidan av de gemensamma målen har EU-länderna nationella mål som varierar stort och där Sveriges mål oftast är mer ambitiösa än andra. De goda nyheterna är att delar av strategin ser ut att lyckas. 

EU har goda chanser att nå sina mål för sysselsättning, växtgasutsläpp och andelen universitetsutbildade. Däremot ser det sämre ut på EU-nivå när det gäller satsning på forskning och fattigdomsbekämpning. Återstår att se hur det går för energieffektivitet, förnyelsebart och tidiga skolavhopp.

För svensk del kommer fem mål sannolikt att nås: höjd sysselsättning, minskade växthusgaser, ökad andel förnybar energi, ökad andel med eftergymnasial utbildning och färre som står helt utanför arbetsmarknaden.  

Fem EU-mål som Sverige sannolikt klarar

Sveriges läge 

Sveriges EU-mål 2020  

Sysselsättningsgraden för personer 20-64 år

2018: 82,6 procent

Över 80 procent

Minskning växthusgas

2017: - 24,8 procent

- 17 procent

Andel förnybar energi

2016: 54,5 procent

49 procent

Andel 30-34-åringar som har eftergymnasial utbildning

2018: 52 procent

45-50 procent

Andelen personer 20-64 år som står utanför arbetskraften

2018: 10,8 procent

Under 14 procent

Källa: Eurostat, september 2019

Fortfarande återstår en del för att minska den svenska energianvändningen och öka satsningen på forskning och utbildning. Det ser däremot svårt ut för att nå målet på högst sju procent unga utan gymnasium.

EU-mål som Sverige kanske klarar

Sveriges läge 

Sveriges EU-mål  

Forskning  och utvecklings andel av BNP

2017: 3,4 procent

4 procent

Energieffektivitet

2017: 46,5 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe)

Max energiförbrukning 43,4 Mtoe

Källa: Eurostat, september 2019

Tror du att Sverige når sitt energisparmål till 2020 och minskar sin förbrukning till 43,4 miljoner ton oljeekvivalenter? 

– Ja. Vår bedömning är att vi ligger i linje med målet och överlag så ser det bra ut, säger energiminister Anders Ygeman (S) till Europaportalen. Han får dock mothugg från Naturskyddsföreningens energisakkunniga Kristina Östman.

“Det är osannolikt att Sverige når energisparmålet till 2020. Energianvändningen i landet har varit relativt stadig de senaste åren, utan en tydlig trend mot minskning”, skriver Kristina Östman i ett mail till Europaportalen. 

När det gäller det svenska målet att satsa fyra procent av BNP på forskning senast år 2020 är regeringen inte lika säker. 

Tror du att Sverige kommer att uppnå målet på 4 procent BNP forskning?

– Det får tiden utvisa. Jag konstatera att vi med våra 3,4 procent är bäst i EU, det är jag stolt och glad över. Jag tycker att det är bra att man sätter upp målsättningar så vi vet vad man strävar åt, säger ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S) till Europaportalen.  

Tobias Krantz, chef för forskningsfrågor på Svenskt Näringsliv, tror inte att Sverige går i mål med forskningssatsningen.  

Nej, det verkar inte sannolikt. Sverige behöver en mycket mer ambitiös och långsiktig politik för forskning och utveckling”, skriver Tobias Krantz i ett mail till Europaportalen. Han tillägger att det skulle behövas ökade investeringar på runt 50 miljarder kronor årligen sett i förhållande till dagens BNP. Det är ett tufft mål men fullt möjligt och nödvändigt att nå, enligt Krantz.

Det åttonde EU-målet att få fler elever genom gymnasiet är formulerat som att andelen elever i åldrarna 18-24 år utan gymnasieutbildning ska vara lägre än tio procent. Här satte Sverige upp ett eget och tuffare mål på max sju procent unga utan gymnasieutbildning. Utvecklingen har dock gått åt motsatt håll med ökad andel utan utbildning. 

Mål som Sverige inte klarar

Sveriges läge 

Sveriges EU-mål  

Andel som saknar gymnasieutbildning

2018: 9,3 procent

7 procent

Källa: Eurostat, september 2019
 

Utbildnings­minister Anna Ekström (S) har avböjt intervju men hennes pressekreterare har skickat en lång förklaring till Europaportalen där de konstaterar att det svenska målet inte kommer att nås men väl det högre EU-målet. En förklaring till att fler saknar gymnasieutbildning är, enligt regeringen, en ökad andel nyanlända elever.

Anders Selnes
Chefredaktör
Skicka epost
Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
TCO
annons komm
annons LO
annons
Fackliga Brysselkontoret