EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit, en socialdemokratiska luxemburgare.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Arbetsmarknadens nya uppdrag: Diskutera europeisk minimilön

Fack och arbetsgivare i EU har fått i uppdrag att ta ställning till om det behövs en europeisk minimilön. Samtidigt lanserar EU-kommissionen sin plan för kommande förslag på det sociala området.

EU-kommissionen har skickade på tisdagen den i Sverige och Danmark hett omdebatterade frågan om att införa en europeisk minimilön i medlemsländerna på en första remiss till arbetsmarknadens parter – fack och arbetsgivare. Tonläget i den svenska debatten är högt med farhågor om att lönebildningen, som i Sverige och Danmark sköts utan politisk inblandning, kan bli en fråga för lagstiftning.

EU:s arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit försökte på tisdagen åter lugna oroliga.

– Jag har haft många diskussioner med svenska och även danska fackföreningar, arbetsgivare och även de svenska och danska regeringarna. Så det kommer bli väldigt tydligt i en framtida lagtext att vi försäkrar att det finns en rad bestämmelser som tydliggör att systemet med kollektivförhandlingar, så som de fungerar i Sverige och Danmark och kanske in några andra länder är helt skyddade, sade Schmit.

Under den första remissrundan, som är på minst sex veckor, ska europeiska fack och arbetsgivare ta ställning till om det behövs ett förslag om minimilöner på EU-nivå. Om de anser att så är fallet kommer en andra remissrunda äga rum om hur ett sådant förslag skulle se ut. 

Planering för kommande förslag

Kommissionären presenterade på tisdagen även sin plan för kommande förslag på det sociala området under det närmaste året. Förslagen bygger på EU:s sociala pelare från 2017 som den svenska regeringen och EU-kommissionen var initiativtagare till.