Hoppa till artikelns andra spalt.

Demokrati i Europa – detta har hänt

Två EU-länder har under året som gått blivit mer demokratiska medan ett gått i motsatt riktning, enligt en stor undersökning om den demokratiska utvecklingen i världen.

Den brittiska tidningen The Economists forskningsenhet bedömer varje år världens länder efter hur demokratiska de är. Årets upplaga uppvisar den lägsta snittpoängen för demokrati i världen sedan indexets start 2006.

Tre länder byter kategori

Genomsnittspoängen för de europeiska länderna har dock varit i det närmaste oförändrad under det senaste året. Sett till enskilda länder har det dock skett förändringar.

Tre europeiska länder bytte under 2019 plats från en av de fyra kategorierna till en annan. Frankrike och Portugal hoppade båda upp ett snäpp till toppkategorin ”fullvärdiga demokratier”. Frankrikes uppgradering förklaras med den nationella debatt som hölls i landet som svar på de gula västarnas protester. Portugals beror på ett stegvis ökande förtroende för politiska partier och regeringen efter en lång period av åtstramningar på grund av finanskrisen.

Malta å andra sidan nedgraderades till kategorin ”demokrati med anmärkning”. Anledningen till tappet är enligt rapporten den politiska kris som uppstod i kölvattnet efter mordet på den grävande journalisten Daphne Caruana Galizia 2017 som sedermera ledde till premiärminister Joseph Muscats avgång.

Annons

Liksom förra året hamnar Sverige i topp av EU-länderna.

Polen och Ungern byter plats 

Polen är hamnar samtidigt för första gången under Ungern i sammanställningen. De två glider alltmer från andra EU-länder i regionen.

”Skillnaden mellan å ena sidan Tjeckien, Slovenien och Slovakien och å andra sidan Ungern och Polen är nu betydande”, heter det.

EU:s minst demokratiska land är dock fortsatt Rumänien.