Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Index: Viss ökning av korruption i Norden

De nordiska länderna uppfattas under de senaste åren som mer korrupta. Men de är långt från den försämring som ett annat EU-land sett och som gett landet platsen som ett av unionens korruptaste.

Korruptionsgranskaren Transparency International, TI, granskar varje år nivån av uppfattad korruption i offentlig sektor i världens länder. 

EU-länderna är den klart minst korrupta delen av världen enligt den senaste sammanställningen. Skillnaden mellan de mest och minst korrupta medlemsländerna är dock markant samtidigt som utvecklingen under de senaste åren gått åt olika håll.

Stort fall för Ungern

Ungern är det EU-land som haft den klart sämsta utvecklingen. Sedan 2012 har landet tappat elva poäng på den hundragradiga skalan och är nu EU:s korruptaste land tillsammans med Rumänien och Bulgarien, enligt Transparency International.

”Flera länder, inklusive Ungern, Polen och Rumänien har tagit steg för att underminera domstolarnas oberoende vilket försvagat deras möjlighet att åtala i högnivåfall om korruption”, skriver rapportförfattarna.

Försämring i Norden

De nordiska länderna tillhör de minst korrupta i världen. Men även där har det skett en försämring under de senaste åren, framför allt på grund av nordiska företags och bankers iblandning i utländska skumraskaffärer. Alla tre nordiska EU-länder – Sverige, Finland och Danmark – har tappat på indexet.

”Integritet hemma resulterar inte alltid i integritet utomlands och flera skandaler under 2019 har visat att gränsöverskridande korruption ofta underlättas, möjliggörs och upprätthålls av till synes obefläckade nordiska länder”, heter det.

TI lyfter fram telekomjätten Ericssons inblandning i dubiösa kontrakt i bland annat Kina och Vietnam och penningtvättskandalerna med Danske Bank och Swedbank i Estland.

Även ljusglimtar

Några EU-länder har tvärtom drivit fram en minskning av den uppfattade korruptionsnivån. Bäst utveckling under 2012-2019 har Grekland, Italien och Estland sett. Både Italien och Grekland, som dock fortfarande hör till de mest korrupta EU-länderna, har infört antikorruptionslagstiftning och inrättat antikorruptionsmyndigheter.

Något fler EU-länder, 14, har sett en förbättring på indexet mellan 2012 och 2019 än antalet länder där det blivit mer korrupt, 11. Den genomsnittliga poängen för EU-länderna har dock i det närmaste varit oförändrad.