Hittills har Frontex inte haft några egna kust- och gränsvakter utan arbetat med utsänd personal från medlemsländerna. På bilden under operation Poseidon i Grekland. Arkivbild.

Bild: Frontex

Hoppa till artikelns andra spalt.

Premiär för EU-uniform när yttre gränser ska bevakas

EU är på väg att få sin första uniformerade tjänst när Frontex inleder sitt arbete med att rekrytera och utbilda 10 000 kust- och gränsvakter.

Strax innan jul började det nya mandat som EU:s gränsbyrå Frontex fått av medlemsländerna och EU-parlamentet. I en första insats ska 700 nya kust- och gränsvakter rekryteras för att utbildas.

– För första gången ska Frontex-anställda sätta på sig en EU-uniform, för att inte representera sina hemländer utanför att representera hela unionen. De ska tillsammans med nationella myndigheter arbeta för att göra EU och Schengen säkrare vid yttre gräns, sade Frontex-chefen Fabrice Leggeri under en pressträff i Bryssel på fredagen.

Den nya kust- och gränsvakten ska sättas in om ett år och stegvis öka i antal till 10 000 senast 2027. Dess huvuduppdrag är att bistå medlemsländernas i att övervaka de yttre gränserna och kontrollera inresande och deras dokument och nationalitet. Frontex budget för 2020 uppgår till motsvarande 4,5 miljarder kronor.

I Frontex ingick tidigare bara personal som tillfälligt lånats ut av medlemsländernas kust- och gränsbevakningsmyndigheter. Det har under det senaste året rört sig om ungefär 1 500 personer.

Minskat antal migrantresor till EU

Antalet så kallade irreguljära passager – alltså inresor utan giltiga dokument och/eller inresor som inte görs vid officiella gränsövergångar – till EU har efter flyktingkrisen 2015 gradvis minskat för att under fjolåret uppgå till 139 000 – det lägsta antalet på sex år. Allt färre migranter kommer till Europa via Spanien och Italien.

De allra flesta av de irreguljära gränspassagerna har skett i Grekland som till skillnad från andra migrantrutter sett en tydlig ökning under det senaste året. Detta beror enligt Leggeri på att Iran och Pakistan ändrat sina regler för de afghanska flyktingar som befunnit sig där och att dessa sedermera rört sig mot Europa.

Fler avvisningar – men många migranter tas inte emot

Enligt Leggeri har en av Frontex viktigaste uppgifter under 2019 varit att avvisa personer som fått avslag på sina asylansökningar. Under året verkställdes 15 850 sådana avvisningar. Frontex-chefen pekade på tidigare uppgifter om att endast runt 40 procent av avvisningsbesluten verkställs.

– Alla hade förväntat sig fler avvisningar, sade Fabrice Leggeri.