EU februari 2020

Mer än var åttonde EU-medborgare och mer än en sjundedel av EU:s samlade ekonomi försvinner när Storbritannien lämnar.

Från och med i lördags består EU av 27 medlemmar. Så här påverkar det brittiska utträdet antalet invånare och den samlade ekonomin.

Kategori EU28 EU27 Brittisk andel
Invånare (2019)  513 481 690   446 834 578  - 13,0 %
BNP (2018)  15 907 594 miljoner euro  13 483 858 miljoner euro - 15,2 %