Statsminister Stefan Löfven (S) i samtal med Europeiska rådets ordförande Charles Michel under förra veckans EU-budgettoppmöte.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt försök väntas för EU:s budget

Europeiska rådets ordförande Charles Michel får göra ett nytt försök att hitta en kompromiss efter det resultatlösa EU-toppmötet om unionens sjuårsbudget.

Trots två dagar och en natt runt förhandlingsborden lyckades inte EU-ländernas stats- och regeringschefer i fredags att enas om en ny flerårsbudget för åren 2021-2027. 

– Det har varit tuffa förhandlingar. De förslag som lagts fram är inte tillräckligt bra. Det har gjorts vissa framsteg men tyvärr står vi fortfarande för långt från varandra. Budgetens nivå är fortfarande för hög och våra rabatter är för låga, sade statsminister Stefan Löfven (S) som tillsammans med Nederländerna, Österrike och Danmark driver en budgetrestriktiv linje med en avgift på högst en procent av bruttonationalinkomsten, BNI.

Ledare från flera andra EU-länder var tydligt frustrerade med de fyra ”sparsamma” ländernas till synes ovilja att kompromissa. 

– Det fanns en tydlig känsla att [de fyra länderna] spelade för högt, sade en icke-namngiven diplomat till Politico.

Men Löfven talade om en ”god stämning” när mötet bröt upp på fredagskvällen.

Få framsteg gjordes under förhandlingarna. Snarare kanske förhandlingspositionerna vidgades när Ungerns premiärminister Viktor Orbán öppnade för att lägga sig på EU-parlamentets position på 1,3 procent av BNI – långt mer än vad Sverige och andra nettobetalare kan gå med på.

I förhandlingarna om EU:s flerårsbudget har alla medlemsländer veto.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel, som ledde förhandlingarna, sade inte när han avser kalla in stats- och regeringscheferna till ett nytt försök. Innan dess väntas han dock lägga fram ett nytt konkret kompromissförslag som länderna kan ta ställning till.