Statsminister Stefan Löfven i samtal med Europeiska rådets ordförande Charles Michel om EU:s nästa flerårsbudget. Arkivbild.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt kompromissförslag för EU:s budget

Europeiska rådets ordförande lägger fram sitt slutbud inför nästa veckas maratontoppmöte om unionens budget för de kommande sju åren. Kompromissförslaget ligger tydligt över den svenska positionen, men rabatterna för rika medlemsländer som Sverige föreslås vara kvar.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel skickade på fredagen sitt kompromissförslag för unionens flerårsbudget för 2021-2027 till medlemsländernas regeringar. Han föreslår en nivå på 1,074 procent av ländernas samlade bruttonationalinkomst, BNI.

Han föreslår även att EU:s ska få två nya så kallade egna medel – inkomster som går direkt till EU-budgeten. Det handlar dels om en plastavgift, dels om pengar från EU:s försäljning av utsläppsrätter något man räknar med ska dra in 14-15 miljarder per år. 

Michel föreslår även att rika ländernas rabatt på EU-avgiften ska vara kvar utan att klargöra hur stor denna rabatt ska vara. Detta blir föremål för nästa veckas toppmöte. 

Sammanlagt uppgår förslaget på flerårsbudget 1 095 miljarder euro. Sverige och tre andra nettobetalare till EU-budgeten kräver en att budgeten inte överstiger 1,0 procent av BNI. 

På torsdag i nästa vecka träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer för att försöka enas. Ordförande Charles Michel hoppas, om man så ska förhandla till söndagen, att man kommer lyckas. Förra gången EU:s sjuårsbudget skulle förhandlas fram enades stats- och regeringscheferna också i februari.