Invigning av Centraleuropeiska universitetet i österrikiska Wien efter nedstängningen i ungerska Budapest. Till höger i bild universitetets ungersk-amerikanske grundare George Soros. Arkivbild.

Bild: CEU / Daniel Vegel

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-jurist: Olagligt av Ungern att tvinga bort universitet

EU-domstolens generaladvokat anser att ett ungerskt beslut som ledde till att Centraleuropeiska universitetet tvingades lämna landet inte är i enlighet med EU- och WTO-rätt.

2017 ändrade den ungerska regeringen en lag som ledde till att Centraleuropeiska universitetet CEU, grundat av premiärminister Viktor Orbáns hatobjekt, den ungersk-amerikanske miljardären George Soros,  tvingades lämna landet och flytta till Wien. CEU var det enda universitet som  inte levde upp till de nya kraven som regeringen ställde.

Kort därefter inledde EU-kommissionen ett så kallat överträdelseförfarande mot Ungern, bland annat med motiveringen att ”lagen strider mot den akademiska friheten, rätten till utbildning och näringsfriheten”. Kommissionen var dock inte nöjd med den ungerska regeringens svar och väckte 2018 talan vid EU-domstolen.

I dag torsdag lämnade en av EU-domstolens generaladvokater, Juliane Kokott, sin icke-bindande åsikt i fallet. Hon anser att den ungerska lagen strider både mot EU-rätt och Världshandelsorganisationen WTO:s regler i allmänna tjänstehandelsavtalet GATS.

”Ungern måste behandla utländska och inhemska säten för högre utbildning på samma sätt. Villkoren som infördes i Ungern 2017 […] är inte förenliga med EU-lag och WTO-lag”, heter det i ett uttalande.

Kokott anser bland annat att kraven som den ungerska regeringen ställde på Centraleuropeiska universitetet utgör en ”oproportionerlig begränsning av friheten att grunda och driva utbildningsinrättningar och på den akademiska friheten”. Hon menar även att det strider mot etableringsfriheten, EU:s tjänstedirektiv och EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna.

Torsdagens yttrande är inte bindande för EU-domstolen, men i en majoritet av fallen går domstolen på generaladvokatens utlåtande.

När slutlig dom i fallet kommer är inte känt.