Åtta länder hade klockan 12 på tisdagen informerat kommissionen om att de tänker införa gränskontroller.

Åtta länder hade klockan 12 på tisdagen informerat kommissionen om att de tänker införa gränskontroller.

Het EU-fråga: säkra transportvägarna

Transportministrar träffas på onsdag för att besluta om speciella trafikleder för leveranser av varor inom EU. 

EU-kommissionen har föreslagit att speciella leder bör öppnas för transporten av väsentliga handelsvaror. Detta i och med att flera medlemsländer har infört gränskontroller i ett försök att hindra spridningen av coronaviruset. Transportministrarna ska på onsdagen tillsammans med ansvarig kommissionär diskutera lösningar.

– Vi föreslår snabbfiler för att prioritera viktiga transporter så som medicinsk utrustning och livsmedelsprodukter, säger ordförande för EU-kommissionen Ursula von der Leyen. 

På tisdag kväll kommer stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet ha ett telefonmöte om hur koordineringen av gränskontroller bör utformas både mellan medlemsländer och vid de yttre gränserna. 

Ursula von der Leyen konstaterar i ett uttalande att det bör finnas flera undantag för EU-kommissionens förslag om att stänga de yttre gränserna för människor från tredjeländer.  

– Nödvändig personal så som läkare och sjuksköterskor, familjemedlemmar till EU-medborgare och diplomater undantas, säger hon. 

Asylansökningar ska inte heller påverkas av EU-kommissionens rekommendation utan ska tas emot som vanligt, samt betonar de att medlemsländerna alltid bör släppa in EU-medborgare och andra medborgare som bor i landet. Detta framfördes också i de 25 riktlinjerna som presenterades under måndagen.