Åtta länder hade klockan 12 på tisdagen informerat kommissionen om att de tänker införa gränskontroller.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Het EU-fråga: säkra transportvägarna

Transportministrar träffas på onsdag för att besluta om speciella trafikleder för leveranser av varor inom EU. 

EU-kommissionen har föreslagit att speciella leder bör öppnas för transporten av väsentliga handelsvaror. Detta i och med att flera medlemsländer har infört gränskontroller i ett försök att hindra spridningen av coronaviruset. Transportministrarna ska på onsdagen tillsammans med ansvarig kommissionär diskutera lösningar.

– Vi föreslår snabbfiler för att prioritera viktiga transporter så som medicinsk utrustning och livsmedelsprodukter, säger ordförande för EU-kommissionen Ursula von der Leyen. 

På tisdag kväll kommer stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet ha ett telefonmöte om hur koordineringen av gränskontroller bör utformas både mellan medlemsländer och vid de yttre gränserna. 

Ursula von der Leyen konstaterar i ett uttalande att det bör finnas flera undantag för EU-kommissionens förslag om att stänga de yttre gränserna för människor från tredjeländer.  

– Nödvändig personal så som läkare och sjuksköterskor, familjemedlemmar till EU-medborgare och diplomater undantas, säger hon. 

Asylansökningar ska inte heller påverkas av EU-kommissionens rekommendation utan ska tas emot som vanligt, samt betonar de att medlemsländerna alltid bör släppa in EU-medborgare och andra medborgare som bor i landet. Detta framfördes också i de 25 riktlinjerna som presenterades under måndagen.