Bilden är en arkivbild från ett tidigare möte med EU-nämnden.

Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Löfven inför toppmöte: Vi kan inte riskera ett fritt fall för EU-ekonomin

När EU:s stats- och regeringschefer videomöts under torsdagen kommer Sverige att prioritera de ekonomiska frågorna. Regeringen vill ha en långsiktig plan för EU:s inre marknad. Sverige öppnar också för Albanien och Nordmakedonien.

– Vi behöver hantera coronakrisen på ett sätt som säkrar människors hälsa och överlevnad idag, men utan att riskera ett fritt fall för Europas ekonomi. Får vi inte igång ekonomin riskerar vi en värre utveckling under de kommande åren, sade statsminister Stefan Löfven (S) på telefon under EU-nämndens möte i riksdagen på onsdagen. 

Under EU-toppmötet kommer Sverige att ta upp diskussionen om en långsiktig plan för hur EU:s ekonomi ska återhämta sig när coronakrisen är över. 

– Det görs en hel del [på EU-nivå], och svenska företag kan ta del av de investeringar som görs. [...] Men även om en hel del insatser görs så existerar inte de ekonomiska åtgärdspaken som på lång sikt skulle kunna hålla en stillastående ekonomi, säger Löfven.

Regeringen anser att en viktig del, i att stötta den inre marknaden, är att transporthinder mellan EU-länder tas bort. Sverige går på EU-kommissionens linje om speciella trafikleder som ska vara öppna för godstransport.

För att bekämpa smittspridningen ställer sig Sverige bakom EU-kommissionens initiativ till ett gemensamt lager med hälso- och sjukvårdsutrustning. Hjälpen ska distribueras solidariskt både inom och utanför EU, vilket omfattar flyktinglägren på de grekiska öarna. Regeringen kommer att framförhålla vikten av att ha bra sanitära förhållanden i lägren med bland annat rent vatten. 

De åtta riksdagspartierna i EU-nämnden ställde sig bakom regeringens EU-linje i coronakrisen. Alla utom Sverigedemokraterna sade även ja  till att låta Albanien och Nordmakedonien få starta sina medlemskapsförhandlingar med EU, något som samtliga EU-länder ser ut att säga ja till på toppmötet.