På onsdag lansera EU-kommissionen sitt skarpa förslag på en ny klimatlag. Arkivbild.

Bild: Pavel Buchta

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny klimatlag ska försvåra urvattnade utsläppsmål

I veckan presenterar EU-kommissionen ett av sina viktigare förslag – en klimatlag som ska få medlemsländerna uppfylla sina löften från Parisavtalet. Miljöorganisationer välkomnar delar i det läckta förslaget - inte minst att vetorätten tas bort.

På onsdag lanserar EU-kommissionen den kanske viktigaste delen i sin nya gröna giv om att göra EU klimatneutralt senast 2050. Ett utkast till förslaget har läckt ut till Financial Times.

Med start 2030 ska kommissionen, enligt utkastet, vart femte år uppdatera sina utsläppsmål för att bli klimatneutralt 2050. Målen ska sättas utifrån ”den bästa tillgängliga forskningen”.  

Kärnan i förslaget är att kommissionens femåriga utsläppsmål automatiskt blir lag såvida inte en så kallad kvalificerad majoritet av medlemsländerna och en majoritet av EU-parlamentarikerna röstar emot. Det skulle göra det mycket svårare för medlemsländerna att stoppa nya och högre utsläppsmål.

– Det är definitivt ett bra steg. Men det återstår att se om det överlever lagstiftningsprocessen, sade Klaus Röhrig på europeiska klimatorganisationen CAN vid en pressträff i Bryssel på måndagen.

I nuläget måste EU-ländernas stats- och regeringschefer i praktiken enas om nya utsläppsmål vilket innebär att alla länder har veto. Om kommissionens förslag blir verklighet skulle detta veto försvinna.

Annons

Klaus Röhrig välkomnar även att målen justeras upp vart femte år men ifrågasätter att det verkligen kommer att ske på vetenskaplig grund. Detta inte minst med tanke på att EU:s mål hittills legat under de nivåer som vetenskapen kräver för att klara klimatmålen, enligt Röhrig. 

När väl EU-kommissionen presenterat sitt skarpa förslag på onsdag måste EU-länderna och EU-parlamentet enas om dess slutliga utformning.

Krav om snabbare mål för 2030

2020 kan bli ett viktigt klimatår. I november ska världens länder enas om nya åtaganden för att klara målet om högst 2 och helst under 1,5, graders uppvärmning år som sattes i Paris 2015.

Kommissionen har meddelat att man först i höst ska lägga fram sitt förslag om att höja EU:s nuvarande utsläppsmål på 40 procent till 2030. Om så ske riskerar EU att inte hinna ta ett beslut i tid och komma tomhänt till det internationella klimattoppmötet i Skottland i november. Ett tiotal EU-länder, däribland Sverige, väntas därför inom kort skriva ett brev till kommissionen där man uppmanar den till att lansera ett nytt 2030-mål redan innan sommaren.

EU-kommissionen har sedan tidigare lovat föreslå en utsläppsminskning på mellan 50 och 55 procent till 2030. EU-parlamentet kräver minst 55 procent och många miljöorganisationer menar att 65 procent är ett minimum.

På torsdag träffas EU-ländernas miljöministrar i Bryssel för att diskutera förslagen.