Tidtabellen för Brexit är pressad samtidigt har inga konkreta framsteg gjorts efter en veckas förhandlingar.

Tidtabellen för Brexit är pressad samtidigt har inga konkreta framsteg gjorts efter en veckas förhandlingar.

Besviken Barnier: Britterna måste höja ambitionsnivån

Efter en veckas förhandlingar med Storbritannien kunde EU:s huvudförhandlare Michel Barnier inte ge några klara besked. Ingen enighet finns vare sig handelsavtal eller fiskeripolitiken.

– Förhandlingarna var en besvikelse på flera punkter, inledde Barnier fredagens presskonferens om Brexit. 

Bland annat nåddes ingen framgång vad gäller klimatkrav, konkurrens eller subventioner till företag på marknaden. 

– Vi måste vara lika ambitiösa vad gäller sociala krav och klimatstandarder, EU:s föreslagna frihandelsavtal med noll tullar eller kvoter visar EU:s ambition, sade han. 

Vem som ska granska efterlevnaden av avtal har varit en annan tvistefråga. Medan EU föreslår en gemensam institution ser Storbritannien helst separata lösningar.  

Inte heller på fiskeområdet enades de om hur tillträdet till haven ska se ut eller hur kvotdelar ska lösas.

Men tidtabellen är pressad. Storbritannien vill hittills inte förlänga övergångsperioden som varar till och med årsskiftet. Beslutet om att förlänga perioden måste fattas innan 1 juli, och tills dess kvarstår bara två förhandlingsrundor.