Nytt förslag för EU:s migrations-och asylpolitik kommer att läggas fram i tid innan påsk, meddelar migrationskommissionär Ylva Johansson.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ensamkommande flyktingbarn flyttas från grekiska läger

Vidarebosättning av 1600 ensamkommande barn i grekiska flyktingläger har påbörjats. Samtidigt öppnas hotellrum på de grekiska öarna för att ta emot personer som tillhör riskgruppen för coronaviruset. 

Åtta medlemsländer är beredda att ta emot 1600 ensamkommande barn från de grekiska flyktinglägren, dock inte Sverige. 

Migrationskommisionär Ylva Johansson berättar vid en videolänkad pressträff under fredagen att de första barnen flyttas innan påsk. 

– De förflyttas just nu till ett center för att sedan kunna flyttas vidare till andra medlemsländer, detta är rekordsnabbt under rådande omständigheter, säger hon.

Utöver ensamkommande barn ska personer som tillhör riskgruppen för coronaviruset också flyttas från lägren.  

– Läkare utan gränser tror att det handlar om ett tusental personer. Vi [EU-kommissionen i samarbete med grekiska myndigheter] har iordningställt hotellrum och lägenheter på öarna som man kan flytta personerna till snabbt.

Vad gäller EU:s framtida migrationspolitik menar Ylva Johansson att förslaget, som sedan tidigare har haft deadline till innan påsk, kommer att levereras i tid.  

– Vi har våra förslag i princip framme. Huruvida man ska lägga fram den här typen av förslag när ministrarna inte träffas utöver videolänk är däremot en annan bedömning.