Polens premiärminister Mateusz Morawiecki. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstolen stoppar polsk disciplinnämnd

EU-domstolen har tillfälligt stoppat alla ärenden som en polsk disciplinnämnd driver mot domare i landets högsta domstol. Beslutet är en framgång för EU-kommissionen och ett bakslag för den polska regeringen.

EU-domstolen beslutade på onsdagen, efter klagomål från EU-kommissionen,  att den disciplinnämnd för domare som den högerpopulistiska polska regeringen trots tydlig EU-kritik drev igenom 2017 tillfälligt måste upphöra med sin verksamhet till dess domstolen slutligen granskat nämndens EU-rättsliga behörighet. 

Enligt EU-domstolen kan det efter ett första påseende inte uteslutas att disciplinnämnd saknar tillräcklig oavhängighet och opartiskhet för att få döma domare. En osäkerhet som i sin tur allvarligt kan skada unionens rättsordning och värdegrund, däribland rättsstatsprincipen.

Den polska regeringen menade att EU-kommissionens begäran om att tillfälligt stoppa disciplinnämndens verksamhet skulle avslås eftersom det är medlemsstaternas behörighet att organisera sitt domstolsväsen. EU-domstolen betonade att medlemsländerna dock måste följa unionsrätten när de organiserar sitt domstolsväsen.

Beslutet är ett bakslag för den polska regeringen som under flera år försök att öka sitt inflytande på landets domstolar.