Annons

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterar rekommendationer för hur medlemsländerna bör lätta på coronarestriktioner.

Bild: EU

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen: Så bör medlemsländerna lätta på coronarestriktioner

EU-kommissionen vill undvika kaoset som uppstod när medlemsländerna införde restriktioner vid coronavirusets utbrott och sätter upp tre kriterier för hur man stegvis ska återgå till en mer normal vardag. Omfattande testning och mobilappar är några av kommissionens förslag på lösningar.

I samband med att coronaviruset fick fäste i Europa vidtog vissa EU-länder åtgärder som fick negativa konsekvenser för andra länder, som stora lastbilsköer vid gränserna eller exportstopp på viktig sjukvårdsmateriel. En liknande kaotisk situation vill EU-kommissionen undvika nu när fler länder överväger lättnader i de restriktioner som gäller.

– Början [av krisen] var svår eftersom det var mycket lite samordning och lite kommunikation mellan medlemsländerna, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på onsdagen när hon presenterade en vägkarta ur krisen.

Frågan om en gemensam så kallad exitstrategi har varit känslig då en del medlemsländer ansett att det är för tidigt att prata om att lätta restriktioner. Kommissionen planerade ursprungligen att presentera sin strategi innan påsk men fick efter tryck från medlemsländerna skjuta upp det en vecka.

Man sätter upp tre kriterier som medlemsländerna bör följa. De handlar om att få bukt på virusspridningen, stärka sjukvården och kunna kontrollera den fortsatta spridningen. 

Utfasningen av restriktionerna bör även ske stegvis men von der Leyen påpekade att det är upp till varje medlemsland att själva avgöra hur och när kriterierna är uppfyllda men manade till samarbete och samordning mellan dem, inte minst i gränsområden. 

– Om medlemsländerna börjar långsamt, steg för steg, att lätta på restriktionerna är det av yttersta vikt att de meddelar kommissionen och grannländerna så att vi inte får oönskade konsekvenser. Goda grannar talar med varandra, sade von der Leyen.

Spårning med mobilappar

I sin vägkarta tar kommissionen upp möjligheten att låta spåra invånarnas rörelsemönster och varna dem när de varit i kontakt med någon som bekräftats smittad med coronaviruset. Detta måste dock ske på frivillig basis och i enlighet med EU:s regler för den personliga integriteten.

Kommissionen räknar med att vissa restriktioner kan komma att behöva vara på plats en längre tid framöver. Enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten kan det ta ett år innan ett vaccin är framtaget, testat och finns i tillräckligt stora kvantiteter.

Kräver kraftfull EU-budget

På EU-nivå har man redan tagit en rad beslut om hur man ska kunna mildra de ekonomiska konsekvenserna av viruset och restriktionerna. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen upprepade på onsdagen vikten av att även använda EU:s nästa flerårsbudget för investeringar värda ”biljoner” euro.

– Nyckeln till [massiva offentliga och privata investeringar för att återuppbygga ekonomin] är en kraftfull ny EU-budget. Den nästa EU-budgeten måste bli EU:s svar på coronaviruset och för att göra det måste den vara helt annorlunda än brukligt, sade von der Leyen. 

Hon vill att stora utbetalningar i nästa flerårsbudget för åren 2021-2027 ska tidigareläggas för att på så sätt injicera stora summor i den europeiska ekonomin.